سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام: نمایه ۱۷۰۰ نشریه علمی ایرانی در پایگاه استنادی جهان اسلام

به گزارش نیوزتل سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام اعلام نمود: حدود ۱۷۰۰ نشریه از ۳۵۰۰ نشریه‌ی علمی نمایه شده در پایگاه استنادی جهان اسلام به کشورمان تعلق دارند.

به گزارش نیوزتل به نقل از مهر، جلسه ۱۳۰ ستاد راهبری اجرای نقشه‌ی جامع علمی کشور، به ریاست سعیدرضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در محل دبیرخانه این شورا اجرا شد.
ارائه گزارش پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)
محمد جواد دهقانی سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) اظهار داشت: شورای راهبردی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) متشکل از نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهادهای مسئول کشور مانند وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و… است.
وی اضافه کرد: کمیته‌ی اجرایی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، متشکل از نمایندگان کشورهای اسلامی است و از سال ۱۳۹۶ این کمیته با تحرک بیشتری فعالیت می کند.
دهقانی افزود: باتوجه به تاکید مقام معظم رهبری «مدظله العالی» در خصوص ایجاد مرجعیت علمی کشورمان در جهان، تلاش شده تا مشارکت سایر کشورها و خصوصاً کشورهای اسلامی دراین زمینه جلب شود.
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام اظهار داشت: دستیابی به مرجعیت سنجش و ارزیابی توسعه‌ی علمی و عملکرد پژوهش کشورهای جهان اسلام، اصلی ترین چشم انداز این پایگاه در سال ۱۴۰۴ است.
وی اضافه کرد: در بخش نشریات علمی، سامانه‌ی نشریات علمی جهان اسلام و هم چنین رصدخانه‌ی علم جهان اسلام با ۴ زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی به وجود آمده است.
دهقانی افزود: اطلاعات و آمار این مرکز همیشه به روزرسانی شده و قابل استناد است.
وی اظهار داشت: نشریات علمی برای ثبت و نمایه شدن در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام باید دارای معیارهایی باشند که این مساله با دقت مورد توجه قرار می گیرد.
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام اضافه کرد: این شاخص ها توسط شورای راهبری پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، تدوین و تصویب می شوند.
دهقانی افزود: باتوجه به این شاخص ها، نشریات علمی به صورت مستمر مورد پایش و رصد هستند و اگر نشریه ای فاقد فاکتورهای مصوب باشد، از فهرست پایگاه خارج می شود.
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام اظهار داشت: تلاش می شود تا نگاه پایگاه استنادی علوم جهان اسلام به همه‌ی جهان گسترش یابد و این پایگاه، به مرجع علم سنجی جهانی تبدیل گردد.
وی اضافه کرد: موضوع دیگر در زمینه‌ی کارهای پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، ساماندهی برگزاری “همایش های علمی” است که برای این کار یک سامانه به وجود آمد تا با معیارها و فاکتورهای شفاف همایش های علمی را ساماندهی کند.
دهقانی افزود: در بخش مربوط به رصدخانه‌ی علم جهان اسلام نیز آخرین آمار و اطلاعات وضعیت علمی همه‌ی کشورهای اسلامی به صورت جزئی بارگذاری شده و دردسترس است.
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام اظهار داشت: رتبه بندی دانشگاه های داخلی و دانشگاه های جهان اسلام، یکی دیگر از برنامه های پایگاه استنادی علوم جهان اسلام است که با دقت در حال انجام می باشد.
وی اضافه کرد: برگزاری همایش دبیران کل کمیسیون های ملی سازمان علمی فرهنگی جهان اسلام از سایر اقدامات پایگاه استنادی علوم جهان اسلام بود که این همایش، منشأ اقدامات مفیدی در زمینه‌ی تقویت همکاری علمی و پژوهشی جهان اسلام شد.
دهقانی با اشاره به نقش کشورهای عضو سازمان هشت کشور اسلامی در حال توسعه «دی-۸» افزود: باتوجه به نقش این کشورها در توسعه‌ی علمی جهان اسلام، تلاش شده تا همکاریهای علمی با این سازمان تقویت شود.
وی در پاسخ به برخی موضوعات مطرح شده اظهار داشت: احکام اعضای شورای راهبردی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری امضا می شود که این مساله نمایانگر اهمیت این جایگاه است.
وی اضافه کرد: حدود ۱۷۰۰ نشریه از ۳۵۰۰ نشریه‌ی علمی نمایه شده در پایگاه استنادی جهان اسلام به کشورمان تعلق دارند.
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام افزود: در مورد ضریب نفوذ نشریات علمی جهان اسلام به صورت مستمر، موضوع در حال رصد است.
سعید رضا عاملی دراین زمینه اظهار داشت: گزارش های ارائه شده نشان میدهد جایگاه پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در حال ارتقا است.
وی اضافه کرد: خوشبختانه با ارتباط برقرار شده با گروه دی- ۸ انتظار می رود مرجعیت علمی پایگاه علوم استنادی جهان اسلام افزایش پیدا کند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: انتظار داریم نقشه‌ی راه پایگاه استنادی علوم جهان اسلام به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شود.
استاد ارتباطات دانشگاه تهران افزود: در زمینه‌ی اعتبارسنجی باید تمرکززدایی شود و این مساله مهم می تواند به نهادهای معتبر علمی و پژوهشی محول شود.
وی در آخر با تاکید بر ضرورت ارائه‌ی گزارش متقن از عملکرد پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: باید رتبه بندی دانشگاه های کشور با معیارهای دقیق و توجه به معیارهای سایر کشورها توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام صورت گیرد.

منبع: