سورنا ستاری : یکی از دروغها مقابل جمهوری اسلامی موضوع فرار مغزها است

به گزارش نیوزتل معاون علمی و فناوری رئیس جمهور اظهار داشت: یکی از بزرگترین دروغ ها مقابل جمهوری اسلامی، موضوع فرار مغزها است.

به گزارش نیوزتل به نقل از مهر، جلسه ۱۳۰ ستاد راهبری اجرای نقشه‌ی جامع علمی کشور، به ریاست سعیدرضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در محل دبیرخانه این شورا انجام شد و گزارش از بررسی وضعیت مهاجرت نخبگان توسط دکتر قدسی پور معاون نظارت و ارزیابی ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شد.
وی با اشاره به بازگشت جمع زیادی از نخبگان کشور در سال های بعد از انقلاب اسلامی اظهار داشت: باید این مساله بیشتر مورد توجه قرار گیرد که جمع کثیری از نخبگان با وجود همه‌ی مشکلات کشور، خواستار بازگشت به کشور هستند.
ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور هم در این زمینه اظهار داشت: اردیبهشت ۱۳۹۸ گزارشی دراین زمینه به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شده که این گزارش باید مبنای بررسی وضعیت نخبگان کشور قرار گیرد.
وی اضافه کرد: یکی از بزرگترین دروغ ها مقابل جمهوری اسلامی، موضوع «فرار مغزها» است.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: «رصدخانه‌ی مهاجرت ایران» تأسیس شده و به زودی گزارش فعالیت این مرکز علمی ارائه خواهد شد.
وی اضافه کرد: کلیه‌ی آمار و ارقام مربوط به نخبگان کشور به صورت دقیق مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد و نتایج در دسترس همگان قرار خواهد گرفت.
ستاری اظهار داشت: حدود یک درصد از دانشجویان کشورمان در خارج از کشور به تحصیل اشتغال دارند و باتوجه به آمار سایر کشورها، این رقم اصلاً قابل توجه نیست.
وی اضافه کرد: اما همان گونه که اشاره شد، آمار بازگشت نخبگان و متخصصان، مطلوب نمی باشد و باید دراین زمینه کار بیشتری صورت گیرد.

منبع: