رعایت فاصله گذاری اجتماعی با کمک هوش مصنوعی

به گزارش نیوزتل یک استارتاپ حوزه هوش مصنوعی، نرم افزاری ابداع کرده است که می تواند به رعایت فاصله گذاری اجتماعی در مکان های عمومی کمک نماید.
به گزارش نیوزتل به نقل از ایسنا و به نقل از فیوچریسم، یک استارتاپ حوزه هوش مصنوعی معروف به “لندینگ ای آی” (Landing AI)، نوعی نرم افزار ویدئویی ابداع کرده که می تواند نشان دهد که آیا مردم در فضاهای عمومی، فاصله گذاری اجتماعی را رعایت می کنند یا خیر. فاصله گذاری اجتماعی، یک روش امیدوار کننده برای جلوگیری از گسترش کروناویروس است که می تواند تا قبل از ابداع واکسن توسط دانشمندان، کارآیی داشته باشد.
در پستی که شرکت سازنده در مورد این نرم افزار جدید منتشر نموده، آمده است: لندینگ ای آی، یک ابزار تشخیص فاصله گذاری ابداع کرده که مبتنی بر هوش مصنوعی است و می تواند با تحلیل ویدئوها بفهمد که فاصله گذاری اجتماعی رعایت می شود یا خیر.
این سیستم، به یک شبکه عصبی مجهز است که عابران پیاده را شناسایی می کند و یک کادر را دور تصویر آنها قرار می دهد. اگر دو کادر بیش از حد به یکدیگر نزدیک باشند، به رنگ قرمز درمی آیند.
لندینگ ای آی امیدوار است که این سیستم، امکان بررسی کارمندان در محل کار را فراهم آورد تا از رعایت فاصله اجتماعی در محل کار اطمینان حاصل شود.