معاون وزیر بهداشت خبر داد: جزئیات بزرگترین مطالعه کارآزمایی بالینی درمان کرونا در ایران

به گزارش نیوزتل معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت جزئیات بزرگترین مطالعه کارآزمایی بالینی درمان کرونا در ایران را اعلام نمود.
به گزارش نیوزتل به نقل از مهر، دکتر رضا ملک زاده در صفحه خود در اینستاگرام نوشت: «همگام با سایر کشورهای در حال همکاری با سازمان بهداشت جهانی برای انجام تحقیقات گسترده در زمینه درمان قطعی کووید- ۱۹، ایران هم مطالعات گوناگون خود (کارآزمایی های بالینی، اپیدمیولوژی و ریجستری، مداخلات تستی، فناوری محور و… ) را برای درمان کرونا شروع کرده است. همچون تحقیقات گوناگون در زمینه درمان کرونا که با حمایت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در حال انجام می باشد، مطالعات کارآزمایی بالینی است و در همین زمینه تابحال طرح های گوناگونی در کمیته های اخلاق در پژوهش دانشگاه های علوم پزشکی تصویب و در سامانه ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی به ثبت رسیده اند.»وی در ادامه جزئیات بزرگترین مطالعه کارآزمایی بالینی درمان کرونا در ایران را اعلام نموده است. معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت نوشت: بزرگترین مطالعه کارآزمایی بالینی در میان مطالعات کارآزمایی بالینی مصوب برای درمان کرونا در ایران، مطالعه کارآزمایی تصادفی شده ۴ درمان دارویی توأم با درمان استاندارد کووید ۱۹ در بیماران بستری در بیمارستان در مقایسه با درمان استاندارد به تنهایی- کارآزمایی چند مرکزی در ایران است. این کارآزمایی بالینی ایران که بخشی از یک کارآزمایی بزرگ بین المللی در چارچوب همکاری با سازمان جهانی بهداشت و منطبق بر دستورالعمل جهانی است با همکاری ۳۲ بیمارستان وابسته به ۲۱ دانشگاه علوم پزشکی در ۱۸ شهر کشور توسط بیشتر از ۶۰ محقق در حال انجام می باشد. مطالعه کارآزمایی بالینی حاضر تحت عنوان Randomized trial of additional treatments for COVID-۱۹ in hospitalized patients who are all eceiving the local standard of care- Iranian SOLIDARITY multicentre trial که بر روی بیشتر از ۲ هزار و ۵۰۰ بیمار بالای ۱۸ سال بستری در بیمارستان در حال انجام می باشد، تأثیر رژیم درمانی چهار دارویی: Remdesivir ( رمدسیویر)، Hydroxychloroquine (هیدروکسی کلروکین)، Lopinavir/ritonavir ( لوپیناویر/ریتوناویر) و Interferon Beta ( اینترفرون بتا) را بر روی درمان کرونا بررسی می کند. ملک زاده تصریح کرد: احتمال می رود نتایج نهایی این مطالعه ظرف حداقل چهار ماه آینده اعلام گردد. ایشان در ادامه خاطرنشان کرد: به صورت کلی داروهای مورد بررسی در مطالعات کارآزمایی بالینی درمان کرونا در ایران داروهایی هستند که اثرگذاری آنها بر روی برخی ویروس ها اثبات شده و همگی آنها در ایران تولید می شوند. معاون وزیر بهداشت تصریح کرد: تاکید می شود که هم اکنون در جهان هیچ واکسن یا داروی تایید شده «قطعی» برای درمان کرونا وجود ندارد. باآنکه پیشنهادهای زیادی برای درمان های آزمایشی وجود دارند که می توانند به مراقبت های معمول در بیمارستانها اضافه شوند و در حال بررسی اند.