معاونت علمی سبد پشتیبانی از دانش بنیان ها را متنوع تر می کند

به گزارش نیوزتل معاونت علمی و فناوری ۱۲۰خدمت را به شرکتهای دانش بنیان ارائه می کند و در نظر دارد تنوع این حمایت را در سال جدید بیشتر کند.
به گزارش نیوزتل به نقل از معاونت علمی و فناوری، بر مبنای قانون پشتیبانی از شرکت های دانش بنیان، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بسته ‎ای جامع شامل ۱۱۰ خدمت و حمایت تدارک دیده است که در سال ۱۳۹۸ به شرکت های دانش بنیان ارائه شد، این معاونت در نظر دارد تا سبد اقلام حمایتی خویش را در سال جدید (۱۳۹۹) متنوع تر سازد. در این قانون موضوعات مهمی همچون تشکیل صندوق نوآوری و شکوفایی و معافیت های گمرکی و مالیاتی گنجانده شده است. حمایت های فراهم شده در سایه قانون مزبور که در همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دیگر دستگاه ها و ارگان ها، فراهم گشته است در مجموع ۱۱۰ عنوان مجزا را در بر می گیرد. خیلی از این خدمات هم به صورت مستقل در مجموعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری عرضه می شود.مالیاتمشمولیت معافیت مالیاتی شرکت های دانش بنیان در مورد درآمد ناشی از فروش کالا و خدمات دانش بنیان، یکی از این معافیت های مالیاتی است. بر طبق این قانون موارد گوناگونی مانند، معافیت مالیاتی شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری همچون دیگر اجزا پیشبینی شده در این بسته است.تسهیلات گمرکیمعافیت گمرکی فعالان مجاز اقتصادی، تسهیل امور گمرکی و مشاوره در زمینه گمرک همچون اقلام مندرج در این بسته است. واردات تجهیزات و ماشین آلات خط تولید، لوازم آزمایشگاهی، تست و کنترل کیفیت، نمونه اولیه کالاها با هدف مهندسی معکوس،…. همچون دیگرمواردی است که بر مبنای قوانین و مقررات می تواند، مشمول معافیت های در نظر گرفته شده، برابر این قانون گردد.حمایت های بیمه ایاین حمایت که بر مبنای تفاهم نامه های منعقده میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان ها و شرکت های بیمه موارد گوناگونی را در بر می گیرد. بخشودگی جرایم بیمه، معافیت از پرداخت حق بیمه قراردادها (در بازه زمانی مشخصی از سال و بر مبنای اعلام قبلی) همچون این موارد است. همینطور مطابق توافق معاونت علمی و فناوری و شرکت های بیمه ای، شرکت های دانش بنیان می توانند از انواع بیمه نامه ها شامل درمان، مسئولیت،….. برخوردار شوند.تسهیلات نظام وظیفهبر اساس تفاهم نامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و ستاد کل نیروهای مسلح، افراد کلیدی و فعال در شرکت های دانش بنیان در صورت دارا بودن شرایط و برابر قوانین و آیین نامه ها می ‎توانند از این تسهیلات بهره مند گردند. آیین نامه اجرایی و شرایط برخورداری از این خدمت، از جانب معاونت علمی و فناوری به شرکت های دانش بنیان اطلاع رسانی می شود.حمایت های استقراراین بسته خدمتی چند نوع حمایت متفاوت را در بر می گیرد. بر مبنای تفاهم معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شهرداری تهران، دفاتر شرکت های دانش بنیان می توانند از برخی تسهیلات مانند استقرار در مناطق مسکونی برخوردار شوند. دریافت جواز تأسیس و پروانه بهره برداری در محدوده شهرهای دارای محدودیت استقرار بخشی از تسهیلات مندرج در این بسته خدمتی است.حمایت های ساخت داخلبر اساس این ردیف حمایتی شرکت های دانش بنیان تسهیلات خاصی در زمینه توسعه بازار ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته و تولید دریافت می کنند. بر طبق این خدمت ممنوعیت های خاصی برای واردات کالای خارجی دارای تولید مشابه داخلی در نظر گرفته می شود. این شرکت ها در صورت حضور در نمایشگاه تولیدات ایران ساخت هم از تسهیلات خاصی بهره مند می شوند.توسعه بازاربر اساس این سرفصل حمایتی، سعی شده است تا در جهت «رفع نیازهای فناورانه صنایع بزرگ» با استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان عمل شود. فروش اقساطی مواد و کالاهای دانش بنیان، معرفی محصولات شرکت های دانش بنیان،….. بخش دیگری از این سرفصل خدمتی را تشکیل می دهد.صادراتبسته پشتیبانی از صادرات محصولات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خود شامل ۱۲ خدمت مجزا می شود. تهیه گزارش تحقیقات بازارهای بین المللی، منتورینگ و مشاوره، دریافت گواهینامه و مجوزهای صادراتی، یارانه سود تسهیلات صادرات،….. همچون این موارد است. پشتیبانی از شرکت در نمایشگاه های خارجی هم بخشی از این خدمت را شامل می شود.بورس و فرابورسبه منظور دسترسی گسترده تر شرکت های دانش بنیان به ابزارهای مالی نوین، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری زمینه ورود و استفاده این شرکت ها از بازار سرمایه را تسهیل کرده است. پشتیبانی از ورود شرکت ها به بورس و عرضه خدمات مشاوره در این حوزه از جمله، جزئیات پیشبینی شده در این بسته مجزای حمایتی است.برنامه توسعه کسب و کاراز جمله برجسته ترین خدمات مندرج در این بسته خدمات مشاوره عرضه شده توسط مرکز شرکت های دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است که در ۵۲ مبحث عرضه می شود. کسب و کار شرکت های دانش بنیان هم برای توسعه و گام برداشتن به سمت مرحله بعدی احتیاج به یک برنامه مدون و مبتنی بر برنامه ریزی دارد. بر این اساس، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بهره گیری از کارشناسان و خبرگان هر حوزه در این حوزه خدمات مختلفی را به مدیران شرکت های دانش بنیان عرضه می کند. برگزاری نشست های پرسش و پاسخ با حضور کارشناسان و عرضه مشاوره های مدیریتی همچون این خدمات است که به صورت مداوم در طول سال به این شرکت ها عرضه می شود.ترویجشرکت های دانش بنیان از امتیازات خاصی مانند امتیاز اضافه پخش تشویقی در آگهی های صداو سیما و پشتیبانی از ترویج فعالیت شرکت های دانش بنیان در رسانه ها برخوردار می باشند.تسهیلات مالیبر اساس این خدمت، حسب همکاری معاونت علمی و فناوری و صندوق توسعه ملی، شرکت های دانش بنیان می توانند از راه بانکهای حامل از تسهیلات و خط اعتباری تخصیص یافته از جانب این صندوق برای توسعه زیست بوم بهره مند شوند.صندوق نوآوری و شکوفاییاین صندوق بعنوان نهاد مالی همکار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تسهیلات مالی مختلفی را به شرکت های دانش بنیان عرضه می کند. تسهیلات پیش از تولید صنعتی، تسهیلات تولید صنعتی، تسهیلات استقرار موقت، تسهیلات تأمین محل کار،….. همچون این تسهیلات است. این صدوق همینطور ضمانت نامه هم عرضه می کند.دانشگاه و پژوهشامتیاز ارتقای مرتبه اعضای هیئت های علمی، مشارکت در تأسیس و اداره شرکت های دانش بنیان توسط دانشگاه ها، استفاده از بودجه پژوهشی دستگاه های اجرایی، همچون خدمات تخصیص یافته ذیل این سرفصل است.منابع انسانیآسیب شناسی و ارتقای منابع انسانی، تسهیلات اشتغال دانش آموختگان برتر «طرح شهید تهرانی مقدم» و کارآموزی استعدادهای برتر در شرکت های دانش بنیان همچون عناوین تعریف شده در ذیل این خدمت است.سایر خدماتخدماتی که در هیچ کدام از این سرفصل ها جای نگرفته اند در سرفصلی جداگانه تحت نام سایر خدمات دسته بندی شده اند. بسته پشتیبانی از شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت و بسته پشتیبانی از شرکت های دانش بنیان حوزه کشاورزی از این جمله هستند. در مجموع ۱۱۰ خدمت و مجزا و تفکیک شده به شرکت های دانش بنیان عرضه می شود. این تمام خدمات و تسهیلاتی نیست که معاونت علمی و فناوری به شرکت های دانش بنیان عرضه می کند، به صورت موردی هم این معاونت خدمات و تسهیلات گوناگونی را برای کارسازی و تسهیل امور شرکت ها عرضه می کند تا فرآیند کار برای آنها در راه رشد آسان تر شود.