نصب شبکه ای از دوربین ها برای کشف مکان شهاب سنگ ها

نیوزتل: تعدادی از محققان انگلیسی با نصب شبکه ای از دوربین ها در ۱۰ منطقه از این کشور اهتمام دارند شهاب سنگ هایی که در این کشور سقوط می کنند را بیابند و تحلیل کنند.
به گزارش نیوزتل به نقل از دیلی میل، تعدادی از محققان انگلیسی در دانشگاه گلاسگو و امپریال کالج لندن شبکه ای از دوربین ها را راه اندازی کرده اند تا شهاب سنگ هایی که در خاک انگلیس سقوط می کنند را رصد و آنها را مکان یابی کند. این شبکه دوربین که در ۱۰ منطقه مختلف نصب می شوند به پژوهشگران کمک کنند تا گروه های جستجو برای یافتن شهاب سنگ ها ارسال و سپس آنها را تحلیل کنند. مطالعه نمونه های شهاب سنگ به پژوهشگران کمک می نماید چشم اندازی دقیق تر به فرایندهای تشکیل سیارات و درکل منظومه شمسی دست یابند. شبکه مذکور UK Fireball Network نام گرفته و هر گونه نشانی از آتش بازی طبیعی را رصد می کند. این آتش بازی طبیعی مربوط به سوختن سنگ های فضایی طی گذر از اتمسفر زمین است. ماه گذشته اولین نمونه چنین آتش بازی توسط دوربین ها در واشنگتن بروگ در رصدخانه مولارد واقع در منطقه کمبریج شایر انگلیس رصد شده است. هرچند قطعات شهاب سنگ های این رویداد در دریای شمال سقوط کردند، اما پژوهشگران امیدوارند شهاب سنگ های بعدی روی خشکی سقوط کنند تا داوطلبان راحت تر بتوانند سنگ ها را جمع آوری کنند.

منبع: