با کمک یک الگوریتم؛ ربات ها به تنهایی راه رفتن می آموزند

نیوزتل: پژوهشگران به وسیله الگوریتمی به ربات ها یادداده اند به تنهایی حرکت کنند.
به گزارش نیوزتل به نقل از انگجت، ربات ها در آینده در زندگی انسان نقش پررنگی خواهند داشت اما به جهت اینکه آنها کارآمد باشند هنوز چالش هایی وجود دارد همچون آنکه ربات ها نمی توانند به تنهایی مسیر خودرا مشخص کنند. هم اکنون الگوریتم هایی وجود دارد که به ربات ها می آموزد چگونه حرکت کنند. اما این پروسه پیچیده و نیازمند آن است که انسان داده هایی را در الگوریتم ها وارد کند. اما حالا تحقیق جدید گوگل کمک می نماید پروسه یادگیری ربات ها آسانتر شود. پژوهشگران مرکز «گوگل رباتیکز» بطور موفقیت آمیز الگوریتم های فعلی را دستکاری کرده اند و توانسته اند به یک ربات ۴ پا بیاموزند چگونه به جلو یا عقب حرکت نماید و یا برگردد. ربات فقط طی چند ساعت این عمل را آموخت. نخست پژوهشگران مدلسازی محیطی را انجام دادند. بطور معمول پیش از آنکه یک ربات راه رفتن را بیاموزد، الگوریتم ها روی یک ربات مجازی در محیطی مجازی آزمایش می شوند. هرچند این روند از خسارت به ربات واقعی جلوگیری می کند اما شبیه سازی سطح زمین فرایندی خیلی مشکل و وقت گیر است. بدین سبب پژوهشگران راه رفتن را به ربات های واقعی آموزش دادند و از آنجائیکه در دنیای واقعی در محیط تفاوت هایی وجود دارد، ربات سریع تر می تواند خودرا با متغیرهایی مانند شیب و زمین ناهموار سازگار کند. با این وجود هنوز هم لازم است انسان بر پروسه نظارت داشته باشد. در این تحقیق پژوهشگران مجبور شدند بارها به ربات ها کمک کنند. برای این منظور پژوهشگران محدوده حرکت ربات را محدود کردند و همزمان چند مانور را به آن آموختند. اگر ربات هنگام حرکت رو به جلو به مرز منطقه حرکتی خود می رسید، موقعیتش را تشخیص می داد و به سمت عقب حرکت می کردند. بدین سان با کمک این مهارت ها نیاز به دخالت انسانی در پروسه کمتر شد. با کمک این سیستم ربات ها می توانند به تدریج مسیریابی در سطوح مختلف را بیاموزند. همین طور به تدریج نیاز به دخالت انسانی در عملیات های رباتیک نیز از بین می رود.

منبع: