شکل دهی به نانوذرات با استفاده از نور

نیوزتل: پژوهشگران روشی ارائه کرده اند که با استفاده از نور، نانوذرات را کنترل کرده که مواد توخالی تولید کنند. از این روش برای تولید کاتالیست به کار می رود.
به گزارش نیوزتل به نقل از ستاد توسعه فناوری نانو، دانشمندان برای نخستین بار از نور برای کنترل شکل نانوذرات استفاده کردند و با این کار موفق به ساخت بلورهای توخالی با ابعاد میکرونی شدند. این بلورها از جنس اکسید مس بوده که دارای پوسته ای توخالی هستند. برایس ساتلر از پژوهشگران دانشگاه واشنگتن و از پژوهشگران این پروژه می گوید: چنین ذراتی می توانند کاربردهای زیادی در آینده داشته باشند، از آنها می توان برای تولید کاتالیزور با قیمت پایین استفاده کرد، کاتالیزورهایی که برای زدایش دی اکسیدکربن از اتمسفر به کار گرفته می شوند. همین طور این ذرات می توانند در بهبود تصویربرداری استفاده شوند. در این پروژه از نور مرئی، محلول قلیایی و یک منبع تامین ولتاژ استفاده می شود. تابش نور به میکروبلورهای اکسید مس سبب می شود تا الکترون های آن برانگیخته شده و این الکترون ها با یون های مس ترکیب می شوند و در نهایت اتم های مس منظم تشکیل می شوند. این اتم ها دیگر به اکسیژن محدود نمی شوند و می توانند به سطح ذرات دیگر بپرند و در نهایت پوششی از جنس مس روی سطح ذرات ایجاد می کنند، پوششی که می تواند از سطح زیرین حفاظت کند. ساختار بلور تعیین می کند که کدام وجه آن محافظت گردد و کدام وجه حل شود. آرایش اتمی وجوه سبب می شود که برخی الکترون ها بسادگی برانگیخته شوند و اتم ها به سطح منتقل شوند اما سطح محافظت نشده بسادگی حل و سبب می شود شکل هندسی ذرات تغییر کند. پژوهشگران این پروژه معتقدند که یافته های این تحقیق می تواند برای طراحی کاتالیست هایی با راندمان بالا استفاده گردد. مساحت سطحی بالای ذرات و شکل هندسی ویژه آنها سبب می شود تا این ساختار بتواند واکنش گیراندازی کربن را تسهیل کند. در تصویربرداری میکروسکوپی از نمونه های زیستی نظیر خون و ادرار این ساختارهای توخالی می تواند مولکول های زیستی را محاط کرده و امکان شناسایی ترکیباتی که در حالت عادی تشخیص آنها چالش برانگیز است را تسهیل کند.

منبع: