با داربستهای زیستی؛ پژوهشگر ایرانی پرینتر سه بعدی برای جایگزین کردن ماهیچه ساخت

نیوزتل: یک پژوهشگر ایرانی پرینتر سه بعدی قابل حملی ساخته که با تولید داربست های زیستی در محل جراحت به درمان و رشد باردیگر ماهیچه در بدن انسان کمک می نماید.
به گزارش نیوزتل به نقل از نیواطلس، هنگامیکه ماهیچه های پیکر شخص به سبب بیماری یا تصادف خسارت می بیند، رشد مجدد آن در محل لطمه چندان ساده نیست. درهمین راستا تعدادی از محققان به رهبری دکتر علی تمایل اخیرا پرینتر۳ بعدی قابل حملی ساخته اند که بطور مستقیم روی بدن بیمار قالبگیری را انجام می دهد تا به درمان ماهیچه های لطمه دیده کمک نماید. این درحالی است که بتازگی درباره داربست های زیستی مطالب مختلفی انتشار یافته است. بطور کلی داربست های زیستی قطعات سه بعدی هستند که از مواد زیست سازگار ساخته و در بدن ایمپلنت می شوند. میکروساختار این داربست ها مشابه بافت های طبیعی اطراف آن است. با گذر زمان، سلولهای از بافت به داربست مهاجرت و تولید مثل می کنند. به تدریج سلول ها بطور کامل جایگزین می شوند و استخوان، ماهیچه، غضروف یا بافت های دیگر را می سازند. پیش تولید چنین داربست های زیستی و ایمپلنت آنها در بدن کار چالش برانگیزی است. باتوجه به این امر پژوهشگران کانکتیکات برای انجام کار، چاپگر دستی دستی سه بعدی را تولید کردند. با استفاده از این دستگاه نوعی هیدروژل مبتنی بر ژلاتین بطور مستقیم در شکاف ماهیچه قرار می گیرد. سپس به آن اشعه نور مافوق بنفش تابیده می شود تا داربست زیستی ساخته شده از فیبرهای ماهیچه مانند به ماهیچه ها ی اطراف بچسبند. بدین سان به هیچ ساختار دیگری نیاز نیست. در مرحله بعد سلول های ماهیچه ای به قالب منتقل می شوند. این دستگاه در آزمایشگاه برای درمان از بین رفتن حجم ماهیچه بعد از جراحت در موش ها کارآمد بود. این پژوهش در ژورنال ACS Applied Cio Materials انتشار یافته است.

منبع: