در گزارش نیوزتل اعلام شد فراخوان ستاد زیست فناوری برای تولید کیت تشخیص کرونا

به گزارش نیوزتل دبیر ستاد توسعه زیست فناوری اظهار داشت: ما فراخوانی اعلام خواهیم کرد که اگر شرکت دانش بنیانی توانایی تولید کیت تشخیص دارد وارد میدان شود تا از آنها برای بومی سازی حمایت نماییم.

دکتر مصطفی قانعی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه آیا شرکت های دانش بنیان مبادرت به ساخت تجهیزات و دارو در رابطه با تشخیص، پیشگیری و درمان کرونا کرده اند، اظهار نمود: ما در ستاد زیست فناوری با آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو به نتیجه رسیدیم که فراخوانی را برای شرکت های دانش بنیان اعلام نماییم که هرکدام توانایی تولید کیت های تشخیص سریع و تشخیص قطعی را دارند خویش را معرفی کنند.
دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اضافه کرد: هر کدام از شرکت ها بتواند در فرصت کوتاهی در حد صنعتی با کیفیت مورد قبول سازمان غذا و دارو کیت عرضه کنند، از جانب ستاد توسعه زیست فناوری مورد حمایت قرار می گیرند.
وی با تاکید بر لزوم اعلام هر چه زودتر شرکت ها برای تولید کیت ها عنوان کرد: علاوه بر پشتیبانی از سوی ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری، آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو هم تاییدیه کیفیت محصول را صادر می کند و هیئت امنای ارزی، خرید تضمینی آنها را تقبل می کند.
دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تصریح کرد: شرکت هایی که توانایی تولید چنین کیت هایی را دارند قادر به تولید کیت های تشخیص آنفولانزا هم هستند که می توان در آینده این را هم مورد توجه قرار داد.
قانعی اظهار داشت: باید شرکت های دانش بنیان بزودی اعلام کنند که چه زمانی می توانند تولید کنند؛ اگر دیر باشد به درد نمی خورد.
وی در پاسخ به اینکه تولید دارو و اکسن در برنامه تولید شرکت های دانش بنیان هست یا خیر اظهار داشت: فعلاً برنامه برای تولید دارو واکسن نداریم.