تحقیقات دانشگاه هلندی نشان داد شاید ادرار بهترین کود برای پرورش گیاه در مریخ باشد

به گزارش نیوزتل محققان هلندی می گویند که با عنایت به شرایط سخت انتقال کود به مریخ، ادرار انسان می تواند به پرورش گیاه در سیاره سرخ کمک نماید.
به گزارش نیوزتل به نقل از ایسنا و به نقل از گیزمگ، اگر انسان روزی موفق به ساخت سکونت گاه های مریخی شود، باید به دنبال پرورش گیاه در این سیاره باشد. از طرفی، حمل کود به مریخ کار بسیار دشواری است. بدین سان محققان به دنبال چاره ای برای این مشکل بودند و اخیرا دریافتند که “ادرار انسان” می تواند عملکرد خوبی را بعنوان یک کود داشته باشد.
در سال ۲۰۱۶ میلادی تعدادی از پژوهشگران دانشگاه ” واخِنینگِن”(Netherland) هلند در تلاش بودند که گیاهان قابل خوردن را در یک محیط شبیه ساز مریخ و ماه کشت دهند. در آن زمان به تأثیر استفاده از ادرار برای بهبود رشد گیاه پی بردند.
از آنجائیکه رشد گیاه در گلخانه های مریخی نیازمند آب و فضای زیادی است محققان هلندی به تازگی برای اطمینان از تأثیر ادرار روی رشد گیاه، به بررسی ماده “استرووایت”(struvite) پرداختند که ماده فسفات معدنی است و محققان آنرا از ادرار انسان به دست آوردند.
محققان هلندی در آزمایشات گلخانه ای، به کاشت بذرهای لوبیا سبز در خاک شبیه ساز مریخ و ماه و خاک زمینی پرداختند. در نیمی از این بذرها، ۱۵ گرم ماده استرووایت اضافه شده بود و در نیمی دیگر هیچ افزودنی استفاده نشده بود.

تمامی دانه ها روزانه آبیاری شدند و روزها در دمای ۲۰ درجه سانتی گراد و شب ها در دمای ۱۸ درجه سانتی گراد نگهداری شدند.
همزمان با جوانه زدن گیاهان، طول آنها مورد بررسی قرار گرفت. در نتیجه این فرایند، محققان دریافتند که گیاهان بارور شده با ماده استرووایت، رشد بیشتری داشتند.
در نهایت، از خاک شبیه ساز مریخ لوبیای قابل استفاده برداشت شد. ولی زمان برداشت این لوبیا در مقایسه با خاک زمینی و خاک شبیه ساز ماه، یک هفته بیشتر طول کشید.