قانون جدید در آلمان ؛ شبکه های اجتماعی ملزم به گزارش پست های نفرت پراکنی به پلیس شدند

به گزارش نیوزتل دولت آلمان لایحه ای را تصویب کرده که به باعث آن پست های حاوی نفرت پراکنی در شبکه های اجتماعی باید به پلیس گزارش شود.
به گزارش نیوزتل به نقل از آسوشیتدپرس، اعضای کابینه دولت آلمان لایحه ای را تصویب کردند که برپایه آن شبکه های اجتماعی مانند فیسبوک و یوتیوب باید پست های حاوی نفرت پراکنی را به پلیس گزارش کنند. طبق لایحه مذکور، پست های تبلیغاتی برای احزاب راستگرای رادیکال، پست های نمایش دهنده خشونت، قتل یا تهدید تجاوز، پست هایی که نشان می دهند فردی در حال آماده شدن برای حمله تروریستی است و پست های حاوی تصاویر مربوط به کودک آزاری باید از جانب شرکت های اینترنتی برچسب گذاری و مشخص شوند. بدین سان در قانون مذکور مصداق مجرمانه سخنان نفرت پراکنی گسترده تر می شود و تهدید به تجاوز یا تخریب اموال را هم در برمی گیرد. البته قانون مذکور باید توسط پارلمان این کشور هم تصویب شود. هم اکنون شبکه های اجتماعی موظفند چنین پست هایی را پاک کنند.

منبع: