ابداع یک آزمایش خون دقیق تر جهت بررسی ناهنجاری های ژنتیکی جنین

به گزارش نیوزتل پژوهشگران ژاپنی، روشی جدید و غیرتهاجمی جهت بررسی ناهنجاری های ژنتیکی جنین عرضه کرده اند که می تواند نتایجی دقیق تر از نتایج روش های دیگر فراهم آورد.
به گزارش نیوزتل به نقل از ایسنا و به نقل از دیلی تند، “آزمایش های غیرتهاجمی قبل از تولد”(NIPTs)، جهت بررسی بیماری های ژنتیکی جنین در زنان آبستن انجام می شوند. در مقابل، آزمایش های تهاجمی مانند آمنیوسنتز می توانند حامل خطراتی باشند و باعث صدمه به جنین شوند.
یکی از روش های بررسی DNA و یا ماده ژنتیکی جنین در حال رشد، استفاده از آزمایشی معروف به “سل فری”(Cell-free) است. با کمک این آزمایش که نوعی روش غربال گری است، می توان احتمال ابتلای جنین به مشکلات کروموزومی را مشخص کرد تا ناهنجاری های احتمالی جنین هم پیشبینی شوند.
پژوهشگران “موسسه ملی پژوهش سلامت و رشد کودک”(NICHD) ژاپن تلاش دارند متد جدیدی جهت بررسی ناهنجاری های جنین عرضه کنند که دقیق تر از روش های معمول عمل می کند.
بررسی این پژوهشگران نشان داده است گسترش یک روش ارزیابی DNA که حساسیت بالایی دارد، می تواند یک آزمایش غیرتهاجمی برای استخراج مستقیم اطلاعات ژنتیکی از سلول های جنین زنده برای ارزیابی همزمان باشد و به بهبود تشخیص ناهنجاری جنین کمک نماید.
آزمایش های غیرتهاجمی قبل از تولد که هم اکنون تثبیت شده اند، محددودیت های مهمی را شامل می شوند و در بعضی موارد، نتایج آنها کاملا قطعی نیست؛ در نتیجه، احتیاج به ابداع روش های جدید برای تشخیص غیرتهاجمی و دقیق تر ناهنجاری های ژنتیکی، به شدت احساس می شود.
پژوهشگران با استفاده از یک روش جدید معروف به “sc-ddPCR” موفق شدند اطلاعات ژنتیکی مربوط به سلول های جنین را مورد بررسی قرار دهند. این روش اصلاح شده می تواند ارزیابی مستقیم اطلاعات DNA سلول را امکان پذیر کند.
دکتر “کنیچیرو هاتا”(Kenichiro Hata)، مدیر موسسه ملی پژوهش سلامت و رشد کودک و پژوهشگر ارشد این پروژه اظهار داشت: از آنجائیکه آزمایش های غیرتهاجمی قبل از تولد هم اکنون، بخش های کوچکی از DNA را تحلیل می کنند، مشخص کردن این که ریشه هر بخش DNA، در مادر است یا جنین، چالش برانگیز است. ما دریافتیم که نتایج آزمایش های غیرتهاجمی قبل از تولد، در بعضی موارد با اطلاعات ژنتیکی جنین، ناسازگار هستند. این پژوهش، شواهدی برای تشخیص غیرتهاجمی قبل از تولد با استفاده از سلول های جنین بدون تصفیه جدی سلول عرضه می دهد.
با این روش اصلاح شده، امکان بررسی ۳۰۰۰ سلول و ارزیابی همزمان آنها فراهم می شود. این روش می تواند اطلاعات ژنتیکی هر سلول را با حساسیت بالا مورد بررسی قرار دهد.
هاتا اضافه کرد: این روش می تواند با طبقه بندی و بررسی سلول ها، به یک روش تحلیلی غیرمنتظره در آینده تبدیل گردد و در حوزه های پژوهشی گوناگون و آزمایش های تشخیصی بالینی به کار برود.
این پژوهش، در مجله “The Journal of Molecular Diagnostics” به چاپ رسید.