معرفی طرح برگزیده صنعتی کشور؛ بررسی میزان آفلاتوکسین M۱ در شیر خام گاوداری ها توسط پژوهشگران

نیوزتل: طرح بررسی بار میکروبی و میزان آفلاتوکسین M1 در شیر خام گاوداری های صنعتی، سنتی و مراکز جمع آوری و عرضه شیر در استان ایلام بعنوان یکی از طرح های صنعتی برگزیده دانشگاه ها معرفی گردید.

به گزارش نیوزتل به نقل از وزارت علوم، شیر خام گاوداری های صنعتی، سنتی و مراکز جمع آوری و عرضه شیر بمنظور کنترل کیفیت شیر از نقطه نظر فیزیکوشیمیایی، میکروبیولوژی و سموم همچون آفلاتوکسین M۱، در سطح استان ایلام مورد بررسی قرار گرفت.
مشخص کردن وضعیت سلامت و بهداشت شیر تولیدی استان باتوجه به شمارش بار میکروبی، مشخص کردن وضعیت آلودگی به آفلاتوکسین M۱، بررسی منابع احتمالی آلودگی و پیشنهاد راهکارهای مناسب برای اداره کل دامپزشکی جهت نظارت بر مراکز جمع آوری و گاوداری های صنعتی ایلام از دستاوردهای ویژه این طرح برگزیده است.
استفاده از تکنیک های دقیق تر، ارزان تر و سریعتر مانند بیوسنسورها برای تشخیص آفلاتوکسین M۱ در شیر جهت جایگزین کردن با روش HPLC، جداسازی و شناسایی میکروارگانیسم ها و سویه های باکتریایی موجود در شیر، بررسی میزان آفلاتوکسین M۱ در فصول مختلف و مطالعه تأثیر فصل بر میزان آن از برنامه های آتی جهت توسعه طرح است.

منبع: