محققان دانشگاه استنفورد پیشنهاد کردند مبارزه با آتش سوزی استرالیا با آتش!

به گزارش نیوزتل محققان دانشگاه ˮاستنفوردˮ در حالیکه وقوع آتش سوزی های گسترده و ویرانگر گریبان استرالیا را گرفته است، در حال آزمایش راهکارهای جدیدی همچون مقابله با آتش توسط آتش دیگر هستند.
به گزارش نیوزتل به نقل از ایسنا و به نقل از آی ای، گروهی از محققان دانشگاه”استنفورد” در مقاله ای که در مجله Nature Sustainability انتشار یافته است، توضیح دادند که راه انداختن آتش سوزی های کنترل شده یا اصطلاحا “تجویزی”(prescribed) با کاهش پوشش گیاهی، آتش را قادر به بالا رفتن از درخت و کاهش خطر آتش سوزی گسترده می کند.
کالیفرنیا در ۲۰ درصد از مساحت خود احتیاج به آتش تجویزی دارد. این آتش سوزی ها به ندرت به فراتر از مرزهای تعیین شده پخش می شوند و همان مزایای زیست محیطی همچون کاهش بیماری و حشرات موجود در جنگل را دارند که آتش سوزی هایی که به صورت طبیعی، اتفاق می افتند به همراه دارند.
محققان تخمین می زنند که در کالیفرنیا احتیاج به سوزاندن یا کاهش پوشش گیاهی برای کاهش آتش سوزی های گسترده در وسعت حدود ۲۰ میلیون هکتار وجود دارد که تقریباً معادل ۲۰ درصد از مساحت این ایالت را تشکیل می دهد.
محققان در یک بیانیه مطبوعاتی با بیان نتایج کار خود گفتند: طی سال ها برنامه ها برای آتش های تجویزی افزایش یافته است، اما نیمی از زمین هایی که قرار بود سوزانده شوند به علت نگرانی در مورد دود حاصل و آلوده کردن هوا انجام نشدند.
“کریس فیلد” مدیر مؤسسه محیط زیست استنفورد می گوید: آتش های تجویزی مؤثر و ایمن هستند. کالیفرنیا باید موانع استفاده آنها را برطرف کند تا ما از آتش سوزی های ویرانگر بیشتر جلوگیری نماییم.
محققان می گویند در سطح دولت باید اقدامات بیشتری در این عرصه صورت گیرد. در حالیکه ایالت کالیفرنیا در حال برداشتن موانع و افزایش سرعت برای مقابله با آتش سوزی های گسترده در آینده است، محققان معتقدند که باید اقدامات بیشتری صورت گیرد و خواهان تأمین بودجه مداوم برای پیشگیری از این آتش سوزی ها و افزایش نیروهای آتش تجویزی شدند.
“کاتارین ماک” استادیار دانشگاه میامی که مدیر موسسه ارزیابی محیط زیست استنفورد است، اظهار داشت: هرچه تأثیرات فاجعه بار در شرایط اقلیمی تشدید می شود، جوامع به صورت فزاینده برای حفظ امنیت مردم احتیاج به نوآوری دارند. در حالیکه بخش اعظم این نوآوری از نظر مفهومی ساده است؛ اینکه اطمینان حاصل شود که می توانید مجموعه کامل واکنش ها، آتش های تجویزی و فراتر از آنرا بموقع و درست انجام دهید.