با فناوری زیستی محقق می شود؛ بهره گیری از توانایی شرکتهای دانش بنیان در امتداد کاهش آلودگی هوا

نیوزتل: ستاد توسعه زیست فناوری در صدد است با استفاده از فناوری های زیستی از توانایی شرکتهای دانش بنیان برای کاهش آلودگی هوا بهره ببرد.

به گزارش نیوزتل به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مشکل آلودگی هوا یک مشکل چند جانبه است که تحت تأثیر عوامل انسانی، طبیعی، درونی و بیرونی قرار می گیرد. برای کاهش میزان آلودگی هوا دو راهکار اساسی وجود دارد؛ یکی حذف عامل آلاینده ها و منابع انتشار و دیگری به کارگیری فناوری های کاهش آلودگی های ناشی از مصرف.
ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که یکی از پایه های اصلی در پیگیری برنامه ها و طرح های کاهش آلودگی هوا در کشور است تلاش می کند با معرفی و به کارگیری فناوری های زیستی راهی برای کاهش این آلاینده های مضر بیابد.
مصطفی قانعی دبیر ستاد توسعه زیست فناوری اظهار داشت: بهره گیری از تمام ظرفیت های فناورانه شرکت های دانش بنیان و پژوهشگران یکی از مهم ترین راه کارهای کاهش آلایندگی های محیطی است. باید تلاش نماییم از این ظرفیت های موجود در کشور به خوبی بهره ببریم.
دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری اضافه کرد: ستاد از هر طرح فناورانه ای که بتواند مشکل گشای این معضل باشد، حمایت می کند. هر طرح فناورانه که منجر به کاهش آلاینده ها، کاهش منابع مصرفی سوخت های فسیلی شامل سیستم های ثابت و متحرک شود می تواند مورد حمایت ستاد قرار گیرد.
به گفته قانعی، استفاده از سوخت های زیستی نظیر گازوئیل و بنزین سوختی آلودگی هوا را می کاهد. این یکی از طرح های ستاد توسعه زیست فناوری برای کاهش آلاینده ها است.

منبع: