رصد یک سحابی سیاره نما با نقاط دارای فقر هیدروژن

به گزارش نیوزتل مطالعه اخیر پژوهشگران ˮتلسکوپ بزرگ آفریقای جنوبیˮ(South African Large Telescope) نشان داده است سحابی سیاره نما ˮWR ۷۲ˮ دارای نقاطی است که فقر هیدروژن دارند.
به گزارش نیوزتل به نقل از ایسنا و به نقل از فیز، ستاره شناسان با استفاده از “تلسکوپ بزرگ آفریقای جنوبی”(SALT)، دریافته اند سحابی سیاره نما “WR ۷۲” دارای نقاطی است که کمبود هیدروژن دارند. دانشمندان دریافته اند حضور این نقاط دارای کمبود هیدروژن می تواند درک آنها از ساختار این گونه سحابی ها را افزایش دهد.
سحابی سیاره نما(planetary nebula) نوعی سحابی گسیلشی است که از گاز و پلاسما تشکیل شده است این نوع سحابی ها بعد از مرگ ستارگان به وجود می آیند.
سحابی های سیاره نما نسبتاً نادر هستند و برای اخترشناسانی که تحول شیمیایی ستاره ها و کهکشان ها را مطالعه می کنند بسیار مهم هستند.
البته برخی سحابی های سیاره نمایی که دارای نقاطی با کمبود هیدروژن هستند بیشتر مورد توجه اخترشناسان قرار می گیرند. به تازگی تیمی از اخترشناسان به سرپرستی “واسیلی گوارامادز” (Vasilii Gvaramadze) از “دانشگاه دولتی لومونُسُـف مسکو”(Lomonosov Moscow State University) گزارش داده اند که سحابی سیاره نما WR ۷۲ که در حدود چهار هزار و ۶۳۰ سال نوری از ما فاصله دارد، دارای نقاطی است که فقر هیدروژن دارند.
اخترشناسان اعلام کردند بعد از بررسی این سحابی با تلسکوپ بزرگ آفریقای جنوبی دریافتیم تعداد انگشت شماری از نقاطی که در این سحابی وجود دارند فقر هیدروژن دارند.
داده ها نشان داده است سحابی WR ۷۲ شامل یک هاله گسترده تقریباً دایره ای با قطری در حدود هفت هزار و ۸۰۰ سال نوری و یک پوسته داخلی بلند و ظاهراً دو قطبی است که شامل نقاطی است که کمبود هیدروژن دارند.
در این تحقیق مشخص شد که شعاع خطی پوسته WR ۷۲ در حدود ۰.۷۵ سال نوری و سرعت شعاعی معمولی نقاط ۱۰۰ کیلومتر بر ثانیه است. طبق گفته دانشمندان قدمت پوسته این سحابی ۱۰۰۰ سال است. پژوهشگران افزودند مطالعات بیشتری می بایست درباره این مورد صورت گیرد. با استفاده از طیف سنجی و تصویربرداری با وضوح عمیق تر و بالاتر می توان به صورت دقیق فراوانی این نقاط را دریافت.