محققان ۲ دانشگاه آمریکایی: آلودگی هوا انسان را گیج می کند

نیوزتل: تعدادی از محققان دانشگاه ˮکلرادو بولدرˮ و دانشگاه ˮپنسیلوانیاˮ در مطالعه جدیدی به این نتیجه رسیدند که سطح بالای کربن دی اکسید در هوا می تواند تفکر انسان را به هم بریزد و وی را گیج کند.
به گزارش نیوزتل به نقل از فیز، گروهی از پژوهشگران دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه “کلرادو بولدر” و دانشگاه “پنسیلوانیا” به شواهدی دست پیدا کرده اند که نشان میدهد سطح بالای CO۲ در آینده ممکنست بر توانایی های شناختی دانشجویان در کلاس های درس تأثیر منفی بگذارد.
این گروه در جلسه امسال اتحادیه ژئوفیزیک آمریکا به تشریح تحقیقات خود پرداخت و مقاله حاصل از آنرا در پایگاه EarthArXiv منتشر نموده است.
انسان ها هم اکنون به شکلی در حال انتشار CO۲ هستند که جو زمین را گرم می کند. اما با بالا رفتن سطح این گاز در هوا، ممکنست ما با مشکل گیجی یا تفکر مبهم روبرو شویم.
تحقیقات قبلی نشان داده است که سطوح بالاتر از حد طبیعی CO۲ می تواند منجر به مشکلات شناختی شود. پژوهشگران در مطالعه جدید به مسئله افزایش سطح CO۲ در جو و تأثیر آن بر یادگیری دانش آموزان و دانشجویان در کلاس درس پرداختند.
پژوهشگران خاطرنشان کردند که مطالعات قبلی نشان داده بود که آلودگی هوای داخل کلاس (از جمله CO۲) می تواند منجر به بروز مشکلات شناختی شود و چاره این مشکل را باز کردن پنجره ها برای جریان یافتن هوای تازه عنوان کرده بودند. اما پژوهشگران به این نکته توجه کردند که چه اتفاقی می افتد وقتی هوای تازه دارای میزان بالایی از گاز CO۲ باشد.
برای فهمیدن این موضوع، آنها مدلی را با دو نتیجه ایجاد کردند. در نتیجه اول، انسان مقدار CO۲ آزاد شده در جو را می کاهد. در حالت دوم اما اینطور نیست.
پژوهشگران گزارش دادند که در سناریوی اول، دانش آموزان هنوز آنقدر در معرض CO۲ بودند که توانایی های شناختی آنها تا سال ۲۱۰۰ به میزان ۲۵ درصد کم شود. در حالت دوم نیز در هنگام باز شدن پنجره ها کاهش اسفناک ۵۰ درصدی توانایی شناختی دانش آموزان دیده شد.
پژوهشگران خاطرنشان کردند که این مطالعه اولین مطالعه آنها در مورد تأثیر بر افرادی است که میزان کربن دی اکسید بالاتر از حد معمول تنفس می کنند. آنها همین طور متذکر شدند که با اختتام دادن به انتشار گاز CO۲ می توان از این مشکل جلوگیری کرد.

منبع: