به منظور بررسی پوسیدگی ها؛ برای اولین بار دندان روی تراشه ابداع شد

نیوزتل: پژوهشگران برای اولین بار یک دندان روی تراشه ساخته اند که در حقیقت بخشی کوچک از عاج دندان آسیا روی یک تراشه است. هدف آنها بررسی واکنش های پوسیدگی دندان را بررسی نمایند.
به گزارش نیوزتل به نقل از نیواطلس، هر روز نمونه های بیشتری از «اندام روی تراشه» در تحقیقات علمی ایجاد می شود. اندام روی تراشه در حقیقت بافت های زنده زیست شناختی هستند که از آن برای تقلید عملکردهای یک عضو خاص بدن استفاده می شود. حالا دانشمندان برای اولین بار دندان روی یک تراشه را ساخته اند که عملکرد دندان دارای پوسیدگی را تقلید می کند. پژوهشگران دانشگاه بهداشت و علوم اورگان در آمریکا این اندام روی تراشه را ساخته اند. دندان روی تراشه مذکور حاوی یک تکه بسیار کوچک از عاج دندان آسیا است که بین دو تکه لاستیک قرار گرفته است. کانال هایی در لاستیک ها حفر شده اند که اجازه می دهند مایعی در اندام روی تراشه مذکور جریان یابد. این روند در حقیقت پروسه نفوذ پوسیدگی در مینای دندان را نشان میدهد که طی آن باکتری وارد دندان می شود. پژوهشگران با استفاده از میکروسکوپ توانستند واکنش این نمونه را بررسی نمایند. با کمک این فناوری می توان روش هایی برای جلوگیری از پوسیدگی دندان یا مواد بهتری برای پرکردن پوسیدگی ها تولید کرد. علاوه بر آن از فناوری دندان روی تراشه می توان برای ارتقای درمان هر فرد استفاده نمود. لوییز برستاسونی محقق ارشد پژوهش می گوید: در سال های آینده دندانپزشکان می توانند با کشیدن یک دندان بیمار و قرار دادن آن در تراشه چگونگی واکنش مواد پرکننده پوسیدگی ها را بررسی نمایند. بدین سان آنها می توانند بهترین درمان برای یک بیمار را بیابند.

منبع: