به گزارش نیوزتل در حالیکه محققان راهی تازه برای نابودی ابرمیکروب ها را توسعه داده اند، برخی دیگر از پژوهشگران دلیل تازه ای برای نابودی دایناسورها یافته اند. این ها و چند خبر دیگر از دنیای علم و فناوری را در این بسته اخبار علمی ایسنا دنبال کنید.
مترجم: محمدرضا قاسمی / تدوینگر: امید ابراهیمی / گوینده: آرام توکلی