سورنا ستاری: ربات اجتماعی در هفته پژوهش رونمایی می شود

به گزارش نیوزتل معاون علمی و فناوری با تاکید بر تجاری سازی ربات های اجتماعی ساخته دست محققان کشور اظهار داشت: مقرر است یک ربات اجتماعی دیگر به مناسبت هفته پژوهش به مرحله رونمایی برسد.

به گزارش نیوزتل به نقل از مهر، دکتر سورنا ستاری امروز در مراسم رونمایی از نسل چهارم ربات انسان نمای سورنا اظهار داشت: حضور من بیشتر در این مراسم جهت تشکر از اعضای این تیم است.
وی با اشاره به اینکه اصولا پروژه های این چنینی حالت سمبلیک و خط شکنی دارند، اظهار داشت: برای ساخت چنین ربات هایی از دانش ICT و هوش مصنوعی استفاده می شود.
ستاری با تاکید بر اینکه هوش مصنوعی آینده دنیاست، اظهار داشت: ما باید به این حوزه توجه بیشتری داشته باشیم.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری تصریح کرد: شرکت های دیگری هم اکنون توانسته اند در حوزه ساخت ربات گام بردارند و ربات های اجتماعی تولید کنند؛ پایه این ربات های اجتماعی هوش مصنوعی است.
وی با بیان خبری در زمینه رونمایی از یک ربات اجتماعی دیگر اظهار داشت: مقرر است به مناسبت هفته پژوهش در نمایشگاه بین المللی ۲۶ آذر یک ربات اجتماعی دیگر که ساخته دست محققان کشور است رونمایی شود.
ستاری تصریح کرد: لازم است چنین پروژه هایی آنقدر توسعه یابند که به مرحله تجاری سازی برسند.
وی با اشاره به نسل اول ربات سورنا که در سالهای گذشته رونمایی گردید، اظهار داشت: حالا از این ربات در مدارس و پژوهش سراها استفاده می شود.
ستاری تصریح کرد: پروژه های خوبی در ساخت ربات های اجتماعی در آینده توسط محققان اجرا می گردد.
وی در انتها تصریح کرد: در دسترس قرار گرفتن چنین ربات هایی می تواند خیلی به مردم کمک نماید. ازاین رو باید همواره درصدد تجاری سازی آنها باشیم.
به گزارش نیوزتل به نقل از مهر، در این مراسم حناچی شهردار تهران حضور داشت همینطور شناسنامه ربات انسان نمای سورنا ۴ توسط معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، شهردار تهران، رئیس دانشکده مکانیک دانشگاه تهران و مجری طرح به امضا رسید.