فیلتر کردن ریزپلاستیک های آب با استفاده از علم صوت شناسی

نیوزتل: پژوهشگران با استفاده از علم صوت شناسی یا آکوستیک فیلتر جدیدی تولید کرده اند که می تواند ریزپلاستیک ها را شکار کند.

به گزارش نیوزتل به نقل از اینترستینگ ایجینیرینگ، ریزپلاستیک ها که عموما توسط ماشین های لباسشویی تولید می شوند در نهایت به دریاها و اقیانوس ها ریخته می شوند و پاکسازی آنها از محیط زیست کار بسیار دشواری است.
پژوهشگران دانشگاه شینشو در ژاپن که این فیلتر تازه را ابداع نموده اند می گویند از این طریق می توان تمامی ریزپلاستیک ها را به راحتی و با صرف هزینه ای کم جمع آوری کرد. به ازای هر صد لیتر آب تخلیه شده از ماشین های لباسشویی بیشتر از ده هزار ریز پلاستیک در فضای آزاد رها می شود.
فیبرهای پلاستیکی و ریز پلاستیک ها معمولا از بخش های مختلف البسه جدا شده و در آب موجود در ماشین های لباسشویی شناور می شوند و ریزبودن فوق العاده آنها سبب عبورشان از فیلترهای متعارف می شود.
محققان می گویند با انتشار دقیق و هدفمند امواج صوتی در آب های آلوده به ریزپلاستیک ها، می توان آنها را در مرکز مجاری انتقال آب متمرکز کرد و با شکل گیری توده ای از آنها برای خروجشان به سمت مجاری دیگر با فشار امواج صوتی یا حتی فشار یک جریان آب اقدام نمود.
باید توجه داشت که بااینکه ریزپلاستیک ها از نظر فشردگی و حجم با یکدیگر متفاوت هستند، اما با انعکاس دقیق امواج صوتی در آب می توان آنها را در میانه یک مجرای آبی متمرکز کرد و این کار به تنها ۰.۷ ثانیه زمان نیاز دارد. پژوهشگران می گویند در آینده می توان از این روش برای تصفیه آب از برخی ریزذره های دیگر نیز استفاده نمود.

منبع: