در لس انجلس؛ پلیس آمریکا به ابزار جدیدی برای دستگیری مجرمان مجهز می شود

به گزارش نیوزتل دستگاهی ساخته شده که شبیه تلفیقی از اسلحه و کمند است. این ابزار کمند را به فاصله ۱۰تا۲۵ فوتی پرتاب و فرد مظنون پلیس را گرفتار می کند.
به گزارش نیوزتل به نقل از دیلی میل، دستگاهی به نام۱۰۰ BolaWrap ساخته شده که تلفیقی از چیزی مشابه اسلحه و کمند است که فرد مضنون را گرفتار می کند.
این ابزار کمندی را پرتاب می کند که دور بازوها و پاهای فرد می پیچد. این کمند خارهای ریزی دارد که به لباس فرد می چسبند تا او را کنترل کند. هدف از ساخت این اسلحه کمک به افسران پلیس برای بازداشت افراد غیر مسلح و همچنین افراد مبتلا به بیماری های روحی است.
به قول شرکت تولید کننده این ابزار جان فرد را تهدید نمی کند و فرصتی برای کاهش تنش و البته کمک به افسران پلیس فراهم می آورد. این دستگاه می تواند فردی در فاصله ۱۰تا ۲۵ فوتی را گرفتار کند.
در انتهای این کمند دو خار کوچک وجود دارد که به لباس فرد می چسبند تا دور بازوها و پاهای او بپیچند. به قول کاپیتان سابق پلیس لس آنجلس، افسران پلیس الان در حال آموزش استفاده از این ابزار هستند و تصمیم دارند در ماه ژانویه سه نسخه از آنرا در خیابان به صورت آزمایشی استفاده کنند.