نیوزتل: سه اپراتور چینی ارائه سرویس های ۵G را برای مشتریان در این کشور شروع کردند. هم اکنون سرویس نسل پنجم اینترنت در ۵۰ شهر بزرگ این کشور شروع شده است.
به گزارش نیوزتل به نقل از بی بی سی، اپراتورهای موبایل در چین اینترنت ۵G را برای مشتریان خود فراهم نموده اند. این درحالی است که چین اهتمام دارد به کشوری پیشرو در این فناوری در سطح جهان تبدیل گردد. درهمین راستا اپراتورهای چاینا موبایل، چاینا یونیکام و چایناتله کام بسته های اینترنت۵G خودرا برای مشتریان ارائه کردند. کره جنوبی، آمریکا و انگلیس امسال نسل جدید اینترنت۵G خودرا راه اندازی کردند. در ابتدا قرار بود اپراتورهای چینی سال آینده اینترنت۵G خودرا ارائه نمایند اما بنظر می رسد آنها زودتر از موعد سرویس رسانی خودرا آغاز نموده اند. اینترنت ۵G بسیار سریع برای ۵۰ شهر درچین همچون پکن و شانگهای فراهم گشته است. قیمت بسته های اینترنت ماهانه از ۱۲۸ یوان (۱۸ دلار) تا ۵۹۹ یوان است. طبق بیانیه دولتی، بیشتر از ۱۳۰ هزار ایستگاه ۵G تا آخر سال در چین فعال می شوند تا از این شبکه پشتیبانی کنند. بدین سان چین یکی از بزرگترین شبکه های اینترنت ۵G جهان را در اختیار خواهد داشت. این در حالیست که چین و آمریکا برای دستیابی به برتری در این بخش با یکدیگر رقابت شدیدی را آغاز نموده اند.

منبع: