دستگاهی که دی اکسید کربن را فیلتر می کند

نیوزتل: پژوهشگران دانشگاهی دستگاهی ابداع نموده اند که با استفاده از صفحات شارژ شده، دی اکسید کربن هوا را فیلتر می کند. گاز گلخانه ای مذکور را می توان ذخیره و برای تولید نوشابه های گازدار استفاده نمود.
به گزارش نیوزتل به نقل از دیلی میل، یک دستگاه جدید ابداع شده که می تواند هر غلظتی از گاز دی اکسید کربن را فیلتر کند. این دستگاه ابزاری مهم برای مبارزه با گرمایش جهانی بشمار می رود. با کمک این روش می توان گاز دی اکسید کربن تولید شده در هر فرآیندی از گازهای گلخانه ای یک واحد صنعتی در هوای آزاد را با غلظت ۴۰۰ ذره به ازای هر میلیون را جمع آوری کند. دستگاه های فعلی استخراج دی اکسید کربن فقط می توانند غلظت بالایی از این گاز را جذب کنند که در واحدهای تولید برق تولید می شود. روش های پیشین نیز برای جذب دی اکسید کربن در غلظت کم نیز بسیار پر هزینه و انرژی بر است. درهمین راستا دو محقق MIT روشی برای جمع آوری دی اکسید کربن ابداع نموده اند که طی آن هوا از مجموعه ای صفحات حامله مخصوص رد می شود. این دستگاه تا حدودی شبیه باتری است. اما در حقیقت دی اکسید کربن هنگام گذر هوا از صفحات جذب الکترودهای آن می شود و سپس گازهای گلخانه ای جمع آوری شده را تخلیه می کند. طی چرخه شارژ صفحات دی اکسید کربن با الکترودهای دستگاه واکنش نشان میدهد. هر کدام از الکترودها با نانوتوب های کربن و همین طور ماده ای به نام پلی آنتراکینون پوشیده شده اند. هنگامی که باتری تخلیه می شود، نیرویی آزاد می کند که به کل سیستم کمک می نماید اما در اینجا واکنش بطور معکوس انجام و جریان دی اکسید کربن را آزاد می کند. در عمل، دستگاه های گوناگون می توانند چرخه «شارژ- تخلیه شارژ» را اجرا کنند. در این حالت دی اکسید کربن خروجی را می توان برای کاربردهای مختلفی مانند نوشابه های گازدار یا تغذیه گیاهان گلخانه ای بازیافت کرد. از جانب دیگر، گازهای گلخانه ای جمع آوری شده می توانند در زیر زمین ذخیره یا به صورت دلخواه به یک منبع سوخت جدید تبدیل کرد.

منبع: