به علت نقص فنی ؛ مأموریت ۱۱ ساله ماهواره کنترل اقیانوس های ناسا به پایان رسید

به گزارش نیوزتل مأموریت ماهواره او اس تی ام ناسا برای کنترل وضعیت اقیانوس های جهان و میزان افزایش ارتفاع سطح آب دریاها پس از ۱۱سال در ابتدای اکتبر امسال به پایان رسید.

به گزارش نیوزتل به نقل از اینترستینگ اینجینیرینگ، ناسا و موسسات همکار در این زمینه تصمیم گرفتند تا فعالیت ماهواره OSTM را پس از یازده سال متوقف کنند. علت این مسئله کشف یک نقص فنی در سیستم تامین برق ماهواره مذکور بود که روز به روز در حال بدتر شدن بوده و در آینده می توانست تداوم فعالیت های ماهواره مذکور را ناممکن کند.
ماهواره مذکور طی یازده سال فعالیت خود توانسته بود اطلاعات ارزشمندی را در مورد تغییرات آب و هوایی و میزان بالاآمدن سطح آب اقیانوس ها و دریاها جمع آوری کند.
ناسا در بیانیه خود در این زمینه اعلام نموده که تخریب سیستم تامین برق ماهواره مذکور منجر به تبدیل شدن ماهواره مورد اشاره به تهدیدی برای دیگر ماهواره ها خواهد شد. فرآیند از مدار خارج کردن این ماهواره از تاریخ ده اکتبر شروع می شود.
ماهواره مذکور با همکاری ناسا و آژانس فضایی فرانسه تولید شده و در ژوئن سال ۲۰۰۸ به فضا پرتاب شد. بررسی میزان افزایش سطح آب دریاها و اقیانوس ها در آینده با استفاده از ماهواره جایگزینی به نام Jason-۳ صورت می گیرد که در سال ۲۰۱۶ به فضا پرتاب شده بود.