نیوزتل: چین دوماهواره جدید به سامانه ناوبری خود در مدار زمین اضافه کرد. این ماهواره ها که همراه یک موشک به آسمان ارسال شده اند، دقت مکان یابی سامانه ناوبری را ارتقا می دهند.
به گزارش نیوزتل به نقل از شینهوا، چین بطور موفقیت آمیز ۲ ماهواره دیگر به سامانه ماهواره های ناوبری BeiDou خود در آسمان اضافه کرد. این ماهواره ها همراه یک موشک March-۳B به مدار زمین ارسال شدند. آنها چهل وهشتمین ماهواره های این سامانه هستند.
آکادمی فناوری فضایی چین همراه آکادمی فناوری وسیله نقلیه پرتاب چین این ماهواره ها را ساخته اند. در مقایسه با نمونه های پیشین، این دو ماهواره مجهز به ساعت های هیدروژنی سبک هستند که سبب می شود سیستم ناوبری ماهواره با دقت بیشتری عمل کند. این ماهواره ها بعد از آزمایش در مدار زمین، در سامانه به کار گرفته می شوند تا دقت مکان یابی آنرا بالا برند. هر دو ماهواره مجهز به پردازشگرهای جدید هستند تا سیگنال های ناوبری را ارتقا دهند. چین شبکه ماهواره های مذکور را تا ۲۰۲۰ میلادی تکمیل می کند.

منبع: