با اقدامات فناورانه و همت کشاورزان؛ افزایش بهره وری آب در بخش کشاورزی محقق شد

نیوزتل: عضو ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست با اشاره به هوشمند سازی روش های نوین آبیاری و مصرف آب کشاورزی اظهار داشت: با فناوری جریانی جدید در اکوسیستم فناوری های آب ایجاد می شود.

به گزارش نیوزتل به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بهره وری بعنوان یکی از فاکتورهای مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی مطرح است. شاخصی که ظرف ۱۰ سال قبل در کشور روندی صعودی را طی کرده است.
مصرف آب در بخش کشاورزی موضوعی است که همواره با چالش مواجه می باشد. بسیاری برای مصرف آب در این بخش رقمی حدود ۹۰ درصد را مطرح می کنند اما تحقیقات و محاسبه های میدانی بازگوکننده مطلب دیگری است.
فریبرز عباسی رئیس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی درباره این مساله اظهار داشت: اعداد و ارقام متفاوتی درباره آب مصرفی در بخش کشاورزی وجود دارد؛ بدین سبب موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی دو سال قبل فعالیت های تحلیلی خوبی روی این مساله انجام داد تا میزان و حجم آب مصرفی در بخش کشاورزی مشخص شود. بررسی های تحلیلی در موسسه به چند روش مختلف تا امروز ادعای مصرف ۹۰ درصدی آب در بخش کشاورزی را رد می کند.
عباسی افزود: مصرف آب در این بخش حدود ۷۰ درصد است. البته اختلاف نظر در این زمینه مربوط به روش محاسبه و مبنای کار نیست چون داده هایی که برای تحلیل استفاده می شود با داده های وزارت نیرو یکی است. اختلاف در تلفاتی است که در این بخش در نظر گرفته می شود و در عمل نیز این آب به این بخش تعلق نمی گیرد.
وی به بهره وری بعنوان یکی از فاکتورهای مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی اشاره نمود و اظهار داشت: بهره وری از ۱۰ سال قبل تابحال روندی صعودی در کشور داشته و از حدود ۰.۸ به ۱.۴۵ کیلوگرم بر مترمکعب افزایش پیداکرده است. بدین معنا که میزان بهره وری در هر سال حدود ۴۵ گرم بر مترمکعب رشد را تجربه نمود. رقمی که در برنامه توسعه کشور پیش بینی نشده است. این در شرایطی است که حجم آب مصرفی از ۱۵ سال قبل ثابت بوده و همان ۷۰ درصد را شامل می شود.
وی اظهار داشت: این مساله نشان داده است که یک افزایش نسبی را در تولیدات کشاورزی در این سال ها داشتیم. راندمان آبیاری نیز یکی از فاکتورهای دیگر درباب مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی است. راندمان آبیاری در حدود ۳۰ سال قبل مستمر رصد شده و دو دهه گذشته روند صعودی داشته و از ۳۰ درصد از اوایل دهه ۷۰ به حدود ۴۴ درصد رسیده است.
این عضو کارگروه آب ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اشاره کرد: ثابت نگه داشتن مصرف آب و افزایش عملکرد نتیجه راهکارهایی که در چند سال قبل به همت کشاورزان و توسط نهادهای مرتبط به کار گرفته شده است و درنهایت روند فاکتورهای مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی مثبت ارزیابی شود.
عباسی با اشاره به اینکه در این زمینه فعالیت های فناورانه از ارکان اصلی این اقدام بوده است، ابراز کرد: بحث تجهیز و نوسازی اراضی یکی از اقداماتی است که در برنامه های توسعه همواره مدنظر بوده و دنبال می شود. تجهیز و نوسازی اراضی حدود ۲ هزار مترمکعب در هکتار صرفه جویی در مصرف آب را به دنبال دارد. این یک راهکار زیربنایی به مراحل انتهایی خود نزدیک بوده و یکی از دلیلهای کاهش مصرف آب است.
وی توسعه روش های نوین آبیاری را از دیگر اقدامات برای افزایش راندمان آبیاری دانست و اظهار داشت: در بحث هوشمند سازی روش های نوین آبیاری و مصرف آب نیز اقدامات خوبی شروع شده است و با ادامه آن شاهد اثر بخشی بیشتر آن می شویم. همین طور توسعه گلخانه ها در کشور نیز امری مؤثر در افزایش تولید و کاهش مصرف آب است.
عباسی درباره اقدامات ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری اضافه کرد: پشتیبانی از پروژه های فناورانه در ستاد اقدامی راهگشا در این زمینه است؛ برای اینکه با عملی شدن هر یک از این طرح های فناورانه گامی روبه جلو برداشته می شود و جریانی جدید در اکوسیستم فناوری های آب ایجاد می شود. افزایش بهره وری، افزایش راندمان و افزایش تولید همه و همه نتیجه حمایت های این گونه و هماهنگی و برنامه ریزی نهادهای مختلف است.

منبع: