تاکسی های رباتیک ویمو اولین مأموریت خویش را با موفقیت انجام دادند

به گزارش نیوزتل تاکسی های رباتیک شرکت ˮویموˮ موفق شدند در اولین ماه آزمایش خود، حمل و نقل مسافران را با موفقیت انجام دهند.
به گزارش نیوزتل به نقل از ایسنا و به نقل از تک کرانچ، شرکت “ویمو”(Waymo) در اولین ماه از اجرای برنامه آزمایشی تاکسی های رباتیک خود معروف به “روبوتاکسی”(robotaxi) در کالیفرنیا، موفق شد ۶۲۹۹ مسافر را به مقصد برساند. این برنامه آزمایشی نشان داده است که ویمو، منابع، کارکنان و وسایل نقلیه مناسب را برای سفر به صورت خودران در اختیار دارد و می تواند آزمایش فناوری خویش را در شهرهای گوناگون ادامه دهد.
داده های ویمو و گزارش شرکت هایی که مجوز “کمیسیون خدمات عمومی کالیفرنیا”(CPUC) در ارتباط هستند، نشان می دهند که چه مواردی برای وسایل نقلیه خودران تجاری مورد نیاز هستند و این خودرو ها چگونه باید در شهرها به کار گرفته شوند.
برنامه آزمایشی ویمو هنوز عمومی نشده است. در این برنامه، کارمندان شرکت های ویمو و “آلفابت”(Alphabet) می توانند از تاکسی های خودران استفاده کنند. برنامه آزمایشی روبوتاکسی های ویمو هم اکنون، در شهرهایی مانند مانتین ویو، پالو آلتو، سانی ویل، کوپرتینو، لس آلتوس و لوس آلتوس هیلز در حال اجراست.

وسایل نقلیه خودران و کمیسیون خدمات عمومی کالیفرنیا
کمیسیون خدمات عمومی کالیفرنیا در ماه مه سال ۲۰۱۸ دو برنامه آزمایشی را برای حمل و نقل مسافران با وسایل نقلیه خودران تایید نمود.
اولین برنامه، به شرکت های مربوطه امکان داد تا وسایل نقلیه خودران را با پیروی از قوانین مشخصی مورد استفاده قرار دهند. این شرکت ها موظف شدند تا ایمنی راننده ای که برای احتیاط در خودرو قرار دارد، تامین کنند و داده های مشخصی را گزارش دهند.
برنامه دوم، خدمات حمل و نقل مسافر بدون استفاده از راننده است اما هنوز هیچ شرکتی موفق نشده مجوز این برنامه را دریافت کند.
برنامه های وابسته به کمیسیون خدمات عمومی کالیفرنیا، با برنامه های “دپارتمان وسایل نقلیه موتوری”(DMV) کالیفرنیا متفاوت است. دپارتمان وسایل نقلیه موتوری کالیفرنیا، مجوز آزمایش وسایل نقلیه خودران را در جاده های عمومی و با حضور یک راننده صادر می کند. این سازمان در سال ۲۰۱۴، ۶۳ مجوز را برای آزمایش وسایل نقلیه خودران صادر کرد. شرکت هایی که مایل هستند در برنامه کمیسیون خدمات عمومی کالیفرنیا شرکت نمایند، باید ابتدا مجوز برنامه آزمایشی دپارتمان وسایل نقلیه موتوری را به دست آورند.
دپارتمان وسایل نقلیه موتوری کالیفرنیا در سال ۲۰۱۸، قوانینی را برای آزمایش وسایل نقلیه خودران در جاده ها تصویب کرد و فقط شرکت ویمو موفق شده مجوز این برنامه آزمایشی را از این سازمان دریافت کند.