نیوزتل: امروز گوگل لوگوی خویش را به افتخار یک زن گیاه شناس تغییر داد.
به گزارش نیوزتل به نقل از ایسنا، “اینس مکزیا”(Ynes Mexia) یک زیست شناس مکزیکی آمریکایی بود که در سال ۱۸۷۰ میلادی در واشنگتن به دنیا آمد.
این محقق به علت جمع آوری مجموعه ای از نمونه گیاهان جدید از مناطقی در مکزیک و آمریکای جنوبی شهرت یافت.
وی در دوران فعالیت خود موفق به کشف جنس جدیدی از “کاسنیان” شد.
خیلی از گیاهان تیره کاسنیان علفی بوده ولی تعداد قابل توجهی از آنها به صورت بوته، پیچان یا درخت هستند. گیاهان این تیره در تمام جهان پراکندگی دارند. آنها بخصوص در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری بسیار زیاد هستند.
از گیاهان تیره کاسنی، فراورده هایی حاصل می شود که اهمیت اقتصادی دارند، در این میان می توان گیاهانی مانند روغن های آشپزی، تخم آفتابگردان، کنگر فرنگی، مواد شیرین کننده و چای های گوناگون را مثال زد.
یونس مکزیا در طول عمر پرارزش خود نمونه های گیاهی گوناگونی را جمع آوری کرد که از اهمیت فراوانی برخوردار می باشند.

وی در سال ۱۹۲۵ میلادی در چنین روزی نخستین سفر خود برای جمع آوری نمونه های گیاهی را شروع کرد و با تعدادی از پژوهشگران دانشگاه استنفورد، به مکزیک سفر کرد تا به جست وجوی گونه های نادر گیاهی بپردازد.
لوگوی گوگل هم به افتخار این روز تغییر کرده است.

با وجود اینکه مکزیا در این سفر از صخره افتاد و در ناحیه دست و بعضی از دنده های خود، گرفتار شکستی شد، ولی موفق شد ۵۰۰ نمونه گیاه را با خود به خانه بیاورد که ۵۰ تا از آنها تا آن زمان کشف نشده بودند.
نکته جالب راجع به این محقق این است که با وجود اینکه هیچ گاه دریافت مدرک خویش را به اتمام نرساند، ولی به یکی از مشهورترین افراد تاریخ تبدیل شد که نمونه های گیاهی جمع آوری کرده است.

وی طی حرفه خود ۱۵۰ هزار گونه گیاه جمع آوری کرد.
این بانوی محقق سرانجام در سال ۱۹۳۸ میلادی در ۶۸ سالگی درگذشت.