رئیس سازمان فضایی مطرح کرد؛ ترویج فناوری فضایی بر طبق ظرفیتهای استانی، توانمندسازی دانشگاهها

به گزارش نیوزتل رئیس سازمان فضایی ایران از ترویج فناوری فضایی و توسعه خدمات آن برمبنای اولویت ها و ظرفیت های هر استان آگاهی داد و اظهار داشت: پیگیر توانمندسازی دانشگاهها و کسب و کارهای فضاپایه در هر استان هستیم.
به گزارش نیوزتل به نقل از مهر، مرتضی براری در صفحه اینستاگرام خود با اشاره به برگزاری چهارمین سفر استانی خود به استان لرستان اظهار داشت: در جلسه شورای مدیران ارتباطات و فناوری اطلاعات استان لرستان، درباب ارتقاء پایداری شبکه ارتباطی این استان در مواقع بحران با استفاده از ارتباطات ماهواره ای بحث و بررسی گردید که با تشکیل کمیته تخصصی مشترک این مباحث اجرا خواهد شد. وی با اشاره به نشستی که با رئیس دانشگاه لرستان و شرکتهای دانش بنیان داشت، اضافه کرد: مسیر توسعه خدمات فناوری فضایی و کسب و کارهای فضاپایه و توانمندسازی دانشگاه ها را ترسیم کرده و پیگیر اقدامات اجرایی آن هستیم. رئیس سازمان فضایی ایران، ترویج فناوری فضایی و توسعه خدمات آن برمبنای اولویت ها و ظرفیت های هر استان و افزایش اشتغالزایی و ارتقاء مدیریت بهینه استان ها را از بعنوان مهمترین اهدافی عنوان نمود و اظهار داشت: به دنبال این هدف هستیم و در این راه از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد.

منبع: