در فاصله ۱۱۰ سال نوری ؛ بخار آب در خارج از منظومه شمسی کشف شد

نیوزتل: پژوهشگران یک سیاره ابر زمین در خارج از منظومه شمسی رصد کردند که ابرهای بخار آب در آن وجود دارد. این سیاره در فاصله ۱۱۰ سال نوری از زمین قرار دارد.
به گزارش نیوزتل به نقل از اسپیس، دانشمندان برای اولین بار سیاره ای خارج از منظومه شمسی کشف کرده اند که در آن آب وجود دارد. بخار آب در یک ابر زمین رصد شده که در فاصله ۱۱۰ سال نوری از زمین وجود دارد. تخمین زده می شود اندازه این سیاره ۲ برابر و حجم آن ۸ برابر زمین باشد. بگفته پژوهشگران انستیتو تحقیقات سیاره های خارج از منظومه شمسی در دانشگاه مونترال سیاره K۲-۱۸b همین طور اتمسفر و طیف دمای مناسبی دارد که از حیات موجودات زنده پشتیبانی می کند. فاصله این سیاره تا ستاره کوتوله سرخ که دور آن مدار می زند از فاصله میان زمین و خورشید کمتر است. بدین سان یک سال در این سیاره کوتاهتر از زمین خواهد بود. این سیاره مدار زدن دور ستاره اش را در ۳۳ روز تکمیل می کند حال آنکه مدار زدن زمین دور خورشید ۳۶۵ روز است. این سیاره خارج از منظومه شمسی در سال ۲۰۱۵رصد شد. تحلیل اطلاعات به دست آمده از این سیاره جزئیات بیشتری از آنرا آشکار کرده است. بگفته محقق ارشد این پژوهش وجود بخار آب در این سیاره را نشان داد. این گروه از پژوهشگران روش تحلیل اطلاعاتی ابداع کردند تا شواهدی از ابرهای حاوی قطرات آب مایع را بیابند. تجهیزات و فناوری فعلی فقط قادر به تایید چند عامل اولیه مانند فاصله سیارک تا زمین، حجم آن و همین طور دمای سطح سیاره را دارند.

منبع: