استفاده از غذاهای گیاهی در منوی غذایی دانشگاه کمبریج

به گزارش نیوزتل مقامات دانشگاه کمبریج با هدف کمک به محیط زیست، در منوی غذای دانشجویان تغییراتی ایجاد کردند.
به گزارش نیوزتل به نقل از ایسنا وبه نقل از دیلی میل، کترینگ دانشگاه کمبریج با حذف گوشت گاو و گوسفند از منوی غذایی دانشجویان، میزان کربن انتشار یافته توسط خویش را تا ۱۱ درصد کم کرد.
از آنجائیکه در منوی غذایی جدید این دانشگاه بیشتر غذاها مبتنی بر مواد گیاهی هستند، تیم کترینگ دانشگاه هم در هزینه های خود کاهش داشته است.
البته این تغییر در منوی غذایی، فقط خدمات کترینگ دانشگاه را تحت تاثیر قرار می دهد و وعده های غذایی که در سالن های غذاخوری کالج های دانشگاه مصرف می شود را تغییر نمی دهد.
تیم کترینگ این دانشگاه اطلاع داده اند که در هر کیلو از مواد غذایی خریداری شده، ۳۳ درصد از انتشار گازهای کربن را کاهش داده اند.
این تغییرات غذایی تحت تاثیر سیاست های غذایی پایدار دانشگاه انجام شد که سبب کاهش مصرف گوشت، افزایش دسترسی به غذاهای گیاهی و به حداقل رساندن زباله های مواد غذایی گردید.

هم اکنون یک منوی معمولی در سالن اصلی ناهارخوری دانشگاه کمبریج شامل گزینه هایی مانند بادمجان و لازانیا با کدو حلوایی است.
سرآشپزهای این دانشگاه هم در نظر دارند منوهای جدید سازگار با محیط زیست عرضه کنند و حتی امید دارند که در آینده ایده هایی را برای تهیه ظروف جدید گیاهی عرضه کنند.
“چارلی هوسون” از جامعه بین المللی مهربانی اظهار کرد، ما از این مورد خوشحالیم که دانشگاه کمبریج اعتبارنامه هایی مربوط به دفاع از محیط زیست و حیوانات عرضه کرده است.