درخواست مشاور ترامپ از مایکروسافت برای جاسوسی از دیگر کشورها

نیوزتل: براد اسمیت رئیس مایکروسافت اخیرا کتابی منتشر نموده که در آن به صراحت از درخواست مشاور ترامپ برای کمک این شرکت به جاسوسی از دیگر کشورها آگاهی داده است.
به گزارش نیوزتل به نقل از ام اس پاور نیوز، در کتاب مورد اشاره که ابزار و تسلیحات: بیم و امید عصر دیجیتال نام دارد، چنین آمده که دولت ترامپ از مایکروسافت برای جاسوسی از دیگر کشورها کمک خواسته است. مشاور ترامپ برای طرح این درخواست به اسمیت گفته است: چرا شما بعنوان یک شرکت آمریکایی با کمک به دولت آمریکا برای جاسوسی از مردم دیگر کشورها موافقت نمی کنید؟ اسمیت مدعی است در پاسخ به روشنی اظهار کرده که اصلا موافق بحث در مورد چنین موضوعی نیست. وی برای مجاب کردن مشاور ترامپ در این مورد گفته است: من خاطرنشان کردم که ترامپ اخیرا هتل هایی را در خاورمیانه و نیز پنسیلوانیا راه اندازی کرده، آیا مقرر است در این هتل ها از مردم دیگر کشورها که در آنجا اقامت می کنند، جاسوسی شود. به نظر نمی رسد چنین کاری برای کسب و کار خانوادگی آنها خوب باشد. در این کتاب به چالش های اخلاقی و حقوقی پیچیده دیگری که شرکت هایی مانند مایکروسافت با آنها مواجهند هم اشاره شده است و البته در ادامه بحث تصریح شده دولت ترامپ نخستین دولتی در آمریکا نیست که چنین موضوعاتی را با مایکروسافت مطرح کرده است و بحث های مشابهی در مورد نقض حریم شخصی و استفاده از فناوری های تشخیص چهره با دولت اوباما هم مطرح گردیده است.

منبع: