در سمپوزیوم سازمان ملل؛ کاربرد فناوری فضایی در پایش سیل ایران به بحث گذاشته شد

به گزارش نیوزتل کاربردهای فناوری فضایی در پایش سیل اخیر کشور در سمپوزیوم بین المللی سازمان ملل به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.
به گزارش نیوزتل به نقل از پژوهشگاه فضایی ایران، سمپوزیوم بین المللی سازمان ملل با مبحث «فضا، ابزاری برای دسترسی، دیپلماسی و همکاری» توسط دفتر امور فضای ماورای جو (UNOOSA) و به میزبانی دانشگاه صنعتی گراتس برگزار گردید.

این سمپوزیوم در ایام ۲ تا ۴ سپتامبر (۱۲ تا ۱۴ شهریور) در شهر گراتس، قطب فناوری فضایی کشور اتریش، تشکیل شد. امید شکوفا، رئیس مرکز تحقیقات فضایی پژوهشگاه فضایی ایران در این سمپوزیوم بین المللی شرکت و سخنرانی کرد. این سخنرانی به منظور عرضه در حوزه مدیریت بحران از جانب کمیته برگزاری انتخاب شده بود که نتیجه فعالیت های بخش سنجش از دور مرکز تحقیقات فضایی پژوهشگاه فضایی ایران در همکاری با ستاد مدیریت بحران سیل اخیر کشور در بهار ۹۸ بوده است. سخنرانی «درس آموخته هایی از پایش سیل و برآورد میزان خسارت ناشی از آن مطالعه مورد سیل ۲۰۱۹ در ایران» عنوان این سخنرانی بود که توسط امید شکوفا در روز دوم این سمپوزیوم عرضه شد. در این عرضه که بسیار مور توجه حاضران قرار گرفت، دکتر شکوفا به طرح چگونگی فعالیت مرکز تحقیقات فضایی پژوهشگاه فضایی ایران در پایش سیل و همینطور برآورد میزان خسارات ناشی از سیل با استفاده از فناوری سنجش از دور در مناطق سیل زده اخیر کشور در بهار ۹۸ و همکاری این مرکز با ستاد مدیریت بحران پرداخت.