توسط برگزیده جشنواره رویان: ۳ژن عامل ناباروری کشف شد، جلوگیری از انتقال به نسل های بعد

به گزارش نیوزتل محقق برگزیده بیستمین جشنواره بین المللی رویان اظهار داشت: در پروژه ارسالی به این جشنواره موفق به کشف ۳ژنی که عامل ناباروری هستند شدیم.

دکتر مهدی توتونچی برگزیده داخلی بیستمین کنگره و جشنواره بین المللی رویان در گفتگو با خبرنگار مهر درباب تحقیقات خود اظهار داشت: تخمین زده می شود که بیشتر از ۴۰ درصد موارد ناباروری در مردان، آیدیوپاتیک است. علت اصلی این مسئله، شمار فراوان ژن هایی است که می تواند علت بروز «استنوزواسپرمی» باشد.
وی با اشاره به اینکه تابحال بیشتر از ۲۰۰۰ ژن مؤثر در اسپرم زایی شناسایی شده که برای علت یافتن استنوزواسپرمی، بررسی تمامی آنها اجتناب ناپذیر و دشوار است، اضافه کرد: با این وجود، روش های جدید آزمایشگاهی، امکان رمزگشایی از پاتوفیزیولوژی استنوزواسپرمی و یافتن راهی برای درمان آنرا فراهم می آورد.
برگزیده داخلی بیستمین کنگره و جشنواره بین المللی رویان با اشاره به اینکه در سال های اخیر برای تشخیص این مشکل خانواده هایی با مردان نابارور مورد توجه قرار گرفته اند، اظهار داشت: بررسی های متداول در تشریح علت ناباروری تمام این موارد موفق نبوده، با این وجود نمی توان علت ژنتیکی این موارد را انکار کرد بنا بر این در صدد آمدیم به شکل ژنتیکی، این افراد را مورد بررسی قرار دهیم تا ژن های در رابطه با آنرا شناسایی نماییم.
عضو هیئت علمی گروه ژنتیک پژوهشگاه رویان اظهار داشت: عمدتاً رویکرد ما پیدا کردن ژن ها و عوامل نازایی و ناباروری در زنان و مردان است.
وی افزود: در این پژوهش، بررسی نقص حرکت در اسپرم را مورد بررسی قرار دادیم که این مساله موجب ناباروری می شود.
توتونچی با اشاره به اینکه در این پژوهش موفق به کشف سه ژن شدیم، اظهار داشت: این نقص ژن ها موجب عدم حرکت اسپرم شده که منجر به ناباروری می شوند.
برگزیده داخلی بیستمین کنگره و جشنواره بین المللی رویان با اشاره به اینکه در فرآیند این تحقیقات، جهش های ژنتیکی در این ژن ها را کشف کردیم، اشاره کرد: تغییر ژن ها منجر به ناباروری در مردان می شود که بطور مشخص در این پروژه سه ژن را شناسایی کردیم.
وی با اشاره به اینکه این سه ژن می تواند عامل نقصان ژنتیکی باشد که به نسل های بعدی منتقل می شوند، اضافه کرد: شناسایی این ژن ها می تواند به ما کمک نماید که از انتقال نسل ژنتیکی به نسل های بعدی جلوگیری نماییم و با روش های موجود، به تشخیص آنها پیش از تولد بپردازیم.
به گفته توتونچی، نتیجه این پژوهش منجر می شود که از انتقال این جهش ژنتیکی به نسل های بعد جلوگیری نماییم.
برگزیده داخلی بیستمین کنگره و جشنواره بین المللی رویان اشاره کرد: ۱۵ درصد عوامل ژنتیکی کشف نشده است که هم اکنون پروژه های متفاوت و با رویکردهای مختلف به این مساله می پردازند و کشف این سه ژن، تنها قسمتی از این عوامل ژنتیکی شمرده می شود.

منبع: