عکس روز آژانس فضایی اروپا؛ سلام مریخ

نیوزتل سلام مریخ
به گزارش نیوزتل به نقل از ایسنا، مریخ نورد “اگزومارس” مجهز به مجموعه کاملی از ابزارهای علمی، همچون چند دوربین که درک ما را از ساختار مریخ گسترش میدهد، مته ای که نمونه های خاک مریخ را از زیر سطح مریخ بازیابی می کند و آزمایشگاه پیشرفته ای است که همه آنها اطلاعات فراوانی از مریخ را در اختیار دانمشندان قرار خواهند داد.
برنامه “اگزومارس” (ExoMars) یک ماموریت گسترده شناسایی مریخ برای جستجو پیرامون وضعیت زیستی در مریخ در گذشته یا حال است. این ماموریت اخترزیست شناسی توسط آژانس فضایی اروپا و با همکاری سازمان فضایی فدرال روسیه در حال اجراست.
ابزارهای پیشرفته این مریخ نورد می توانند تا عمق دو متر در سطح مریخ فرو رفته و به بررسی سطح زیرین مریخ بپردازد، همین طور این مریخ نورد دارای ابزارهایی است که می توانند نمونه هایی را که بر روی سطح می بینند، بررسی نمایند.

نام این مریخ نورد که از نام “روزالیند فرانکلین” (Rosalind Franklin) دانشمند بریتانیایی مشهور گرفته شده است قسمتی از برنامه اگزومارس با همکاری “سازمان فضایی فدرال روسیه” است.
یکی از تجهیزاتی که بتازگی بر روی این مریخ نورد نصب شده است، دوربین “پن کم” (PanCam) است که در قسمت بالایی مریخ نورد یاد شده تعبیه شده و قادر می باشد تا حدود دو متر از بالای زمین قرار گرفته و به دانشمندان اطلاعات مهمی درباره بخش هایی که می توان حفاری کرد، ارائه کند.
بنابر برنامه ریزی ها مقرر است این مریخ نورد ماه ژوئیه سال ۲۰۲۰ به سمت مریخ پرتاب شود.

منبع: