در گزارش نیوزتل عنوان شد: بسیج ۱۱ هزار آزمایشگاه برای پاسخ به نیازهای کشور

به گزارش نیوزتل رئیس پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد از اجرای طرح تعاون تجهیزات آزمایشگاهی این دانشگاه اطلاع داد و اظهار داشت: آمادگی داریم شبکه آزمایشگاهی خویش را در اختیار صنایع استان ها قرار دهیم.

بابک نگاهداری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نهایی شدن مراحل تصویب طرح «تعاون تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه آزاد» اظهار داشت: دانشگاه آزاد از ۱۱ هزار آزمایشگاه و کارگاه با ۱۴۷ هزار قلم تجهیزات آزمایشگاهی برخوردار می باشد که طرح مذکور در جهت توزیع هدفمند این تجهیزات متناسب با نیازهای منطقه ای و محلی در حال آماده سازی و تصویب است.
وی اضافه کرد: برپایه این طرح، امکانی فراهم می شود که تجهیزات یاد شده، بین واحدهای دانشگاه آزاد مبادله شود و بسته به اینکه در چه منطقه ای مستقر باشد، بتواند پاسخگوی حداکثری به نیاز و تقاضای کشور باشد.
نگاهداری با بیان این مطلب که در تلاش هستیم با اجرای این طرح، سازماندهی مجدد و بازآرایی دستگاه ها و تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه آزاد را به انجام برسانیم، اظهار داشت: امکان دارد تجهیزاتی در مناطقی وجود داشته باشد که کاربرد چندانی نداشته باشد، بنابراین امکانی فراهم خواهیم کرد چنین تجهیزاتی یا در چارچوب اجاره، واگذاری و یا شراکت، با واحدهای مختلف دانشگاه آزاد مورد تبادل قرار بگیرد.
وی اضافه کرد: بدین سان می توان از بهترین دستگاه ها، در مفیدترین مکانها و مناطق که بیشترین تقاضا و نیاز را دارد، استفاده نمود.
رئیس پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد: دانشگاه آزاد بی نظیرترین ظرفیت آزمایشگاهی کشور است؛ پتانسیلی بزرگی که به نظر من تابحال آنچنان که باید و شاید، مورد بهره برداری قرار نگرفته است. ما در هیچ نهادی این حجم و گستردگی تجهیزات آزمایشگاهی کارگاهی نمی بینیم.
وی با اشاره به اینکه «تعاون تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه آزاد» طوری طراحی شده است که بتوان بر مبنای آن، ظرفیت بزرگ آزمایشگاهی دانشگاه آزاد، پاسخگوی نیازهای همه مناطق کشور باشد افزود: این آمادگی را داریم که با ایجاد امکان بهره برداری عملی و حداکثری از این ظرفیت، در راه رفع نیازهای آزمایشگاهی کل کشور، مجموعه شبکه بزرگ آزمایشگاهی خویش را در اختیار صنایع هر یک از استانها و حتی دانشگاه های دولتی و غیر انتفاعی قرار بدهیم.