هزاران پروتئین تولید شده توسط میکروبیوم انسان کشف شد

به گزارش نیوزتل پژوهشگران ˮدانشگاه استنفوردˮ آمریکا در مطالعه اخیرشان هزاران پروتئین تولید شده توسط ˮمیکروبیومˮ انسان را شناسایی کرده اند.
به گزارش نیوزتل به نقل از ایسنا و به نقل از گیزمگ، دانشمندان دانشگاه استنفورد موفق به کشف هزاران پروتئین کوچک تولید شده توسط باکتری ها در میکروبیوم انسان شدند. تقریباً تمام این پروتئین های تازه کشف شده عملکردهای ناشناخته ای در بدن انسان دارند و محققان اعلام کردند که کشف آنها راههای جدیدی را برای توسعه داروهای درمانی آینده بوجود می آورد.
ریزاندامگان همزیست یا ریزسازوارگان همزیست یا میکروبیوم (Microbiome یا Microbiota ) به معنای کلی و فراگیر زیست بوم ریزاندامگان، همهٔ ژنها و تودهٔ یاختهای ریزاندامگان با در نظر نگرفتن سرده و گونه ی آنها، مستقر در یک بخش ویژه را گویند. ریزاندامگان همزیست، رابطهٔ همزیستی با جانور میزبان دارند. این به این مفهوم است که این ریزاندامگان هم می توانند همسفره باشند، هم بیماری زا. مثلاً به تمامی باکتری ها، قارچها و دیگر انواع میکروب هایی که به طور بومی در پوست انسان زندگی می کنند، میکروبیوم پوست می گویند. بزرگترین میکروبیوم بدن ا نسان، میکروبیوم دستگاه گوارش تحتانی و به طور خاص روده بزرگ می باشد.
“آمی بات” (Ami Bhatt) پژوهشگر ارشد این مطالعه اظهار داشت: درک رابطه بین سلول های انسانی و میکروبیوم بسیار مهم می باشد، اینکه دریابیم انها چگونه با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند و یا اینکه چگونه باکتری ها خویش را از سایر گونه ها محافظت می کنند، بسیار مهم می باشد. این عملکردها در پروتئین های بسیار کوچک که احتمالاً بیشتر از پروتئین های بزرگتر در خارج از سلول ترشح می شوند، یافت می شوند.
این پروتئین های کوچک تابحال توسط محققان به علت مشکلات اساسی در تشخیص آنها مورد بررسی قرارنگرفته اند. طول آنها به صورت کلی از طول ۵۰ آمینو اسید کوتاهتر است. پژوهشگران برای ردیابی این پروتئین های کوچک سیگنالینگ، بر روی ژنوم های باکتریایی تمرکز کردند.
بات در ادامه اضافه کرد: ژنوم باکتری مانند کتابی است که دارای حروف طولانی است و فقط برخی از آنها اطلاعات لازم برای ساخت پروتئین را رمزگذاری می کنند. ما با استفاده از یک رویکرد جدید محاسباتی موفق به کشف بیشتر از ۴۰۰۰ پروتئین شدیم که تابحال قبلاً هیچگاه شناسایی نشده بودند.
طی این مطالعه که در مجله ” Cell” انتشار یافت، ۴۵۳۹ پروتئین کوچک تولید شده توسط میکروبیوم انسان کشف شدند در آزمایشات بعدی پژوهشگران به درک و بررسی عملکردهای مکانیکی این پروتئین ها در توسعه داروهای جدید خواهند پرداخت.