مجمع پیشگامان اقتصاد دانش بنیان سلامت برگزار می گردد

نیوزتل: اولین مجمع پیشگامان اقتصاد دانش بنیان در حوزه سلامت در صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار می گردد.

به گزارش نیوزتل به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، اولین گردهمایی پیشگامان اقتصاد دانش بنیان سلامت روز شنبه ۱۹ مردادماه جاری با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری برگزار می شود.
در این رویداد که با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار می شود، مدیران عامل شرکت ‎های دانش بنیان پیشگام حوزه سلامت و سیاست گذاران و مسئولان اجرایی این حوزه هم حضور خواهند داشت.
همچنین به منظور تقویت تعامل بازیگران زیست بوم نوآوری سلامت، پیشخوان نمایشگاهی برای بانک ها، صندوق های جسورانه بورسی، صندوق های پژوهش و فناوری، شتابدهنده های تخصصی، کارگزاران تبادل فناوری و دیگر نهادها و موسسات مرتبط و علاقمند فراهم گشته است.
در مجمع پیشگامان اقتصاد دانش بنیان سلامت، یک پنل سیاستی با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی و یک پنل حمایتی با هدف معرفی رویکردهای دستگاه های اجرایی و پاسخگویی به دغدغه های شرکت های پیشگام برگزار می گردد.
با توجه به شاخصهای اصلی شناسایی شرکت های دانش بنیان پیشگام همچون حجم فروش، ظرفیت یا سابقه صادراتی، اشتغال زایی و زیرساخت های تحقیق و توسعه، حدود ۶۰ شرکت دانش بنیان حوزه سلامت در لیست شرکت های پیشگام اقتصاد دانش بنیان قرار گرفته اند.