پژوهشگران دانشگاه استنفورد پیدا کردند من را نخورید پیام جدید سلول های سرطانی به سیستم ایمنی بدن!

به گزارش نیوزتل پژوهشگران ˮدانشگاه استنفوردˮ در مطالعه اخیر خود دریافته اند سلول های سرطانی از سیگنالی موسوم به ˮمن را نخوریدˮ برای توقف حمله سیستم ایمنی استفاده می نمایند.
به گزارش نیوزتل به نقل از ایسنا، پژوهشگران در مطالعه خود نتایج جدیدی به دست آورده اند که آنها را یک گام به درمان سرطان تخمدان و سرطان پستان نزدیک تر می سازد.
پژوهشگران آمریکایی در مطالعه اخیر خود اظهار کرده اند سلول های سرطانی سیگنال “من را نخورید” را برای توقف حمله سیستم ایمنی ارسال می کنند. به صورت معمول سلول های سرطانی توسط سلول های ایمنی پوشانده می شوند. پیش تر هم دانشمندان دریافته بودند که پروتئین های موجود در سطح برخی سلول های سرطانی به سلول هایی ایمنی می گویند که این کار را نکنند اما طی این مطالعه دریافته اند سلول های سرطانی علاوه بر آن کار پیغام دیگری را هم ارسال می کنند.
سلول های سرطانی با ارسال سیگنال “من را نخورید” مانع از حمله سلول های سالم به آنها می شوند اما حالا محققان دانشکده پزشکی دانشگاه استنفورد در کالیفرنیا دریافته اند که سلول های سرطانی از همان سیگنال ها برای پنهان کردن خود هم استفاده می نمایند.
آنها دریافتند که سیگنال جدید “مرا نخورید”(don’t eat me) از پروتئینی به نام “CD۲۴” ارسال می شود. این یافته ها امکان دارد به توسعه روشی نوین برای درمان سرطان تخمدان و سرطان پستان منجر شود.
هنگامی که محققان سیگنال CD۲۴ را در موش های مبتلا به سرطان های مذکور مسدود کردند، دریافتند که این امر به سلول های ایمنی به نام “ماکروفاژ” اجازه می دهد تا به سلول های سرطانی حمله کنند. این امر منجر به کاهش رشد تومور و افزایش زمان بقا در موش ها می شود.
پیش تر پژوهشگران دانشگاه استنفورد دریافته بودند که پروتئین های دیگر توسط سلول های سرطانی برای محافظت از خود در مقابل سلول های ایمنی بدن استفاده می شوند. آنتی بادی هایی که پروتئینی به نام “CD۴۷ “را مسدود می کنند هم اکنون در کارآزمایی بالینی قرار دارند.
“امیرا بارکال”(Amira Barkal) دانشجوی دوره ام دی-پی اچ دی و نویسنده ارشد این مطالعه اظهار داشت: با درمان سرطان ها با آنتی بادی هایی که “CD۲۴” را مسدود می کنند می توانیم این “سپر زرهی” را از بین ببریم و اجازه دهیم ماکروفاژها، سرطان را از بین ببرند. سرطان تخمدان و سرطان پستان دو بیماری مهلک در زنان محسوب می شوند و هر دو سرطان بسیار تهاجمی هستند و بنابراین درمان آنها بسیار مشکل است. ما طی این مطالعه یافته های جدیدی را به دست آورده ایم که می تواند به ما در درمان راحت تر سرطان تخمدان و سرطان پستان کمک نماید.
طی این مطالعه هنگامی که پژوهشگران سلول های سرطانی را در یک ظرف با ماکروفاژ ها ترکیب کردند و سیگنال CD۲۴ را مسدود کردند، سلولهای ایمنی بدن آغاز به خوردن سلول های سرطانی کردند.
بارکال در ادام اضافه کرد: هنگامی که ماکروفاژها را بعد از درمان سرطان با مسدود کردن CD۲۴ تصویربرداری کردیم، مشاهده کردیم که برخی از آنها فقط با سلول های سرطانی پر شده بودند.
“ربکا رنیسون”(Rebecca Rennison) مدیر خدمات عمومی مرکز “سرطان تخمدان هدف”(Target Ovarian Cancer) اظهار داشت: یافتن روش های درمانی مؤثرتر برای مبارزه با بیماری ویرانگری مانند سرطان تخمدان بسیار مهم می باشد.
یافته های این محققان در مجله “Nature” انتشار یافته است.