توانمندی داخلی به کمک توسعه گیاهان دارویی دامی می آید

نیوزتل: مدیر کل دفتر دارو و درمان سازمان دامپزشکی اظهار داشت: این سازمان تمام توان خودرا جهت استفاده از ظرفیت های داخلی برای تولید این داروها به کار می گیرد.

به گزارش نیوزتل به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اشکان زرگر در جلسه ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی اظهار داشت: در سازمان دامپزشکی کمیته ای بعنوان «گیاهان دارویی» وجود دارد که می خواهیم فعالیت هایش را گسترش دهیم. بدین سبب فراخوانی بزودی منتشر می شود و در آن از تمامی شرکت های فعال در این عرصه دعوت به همکاری می شود.
مدیر کل دفتر دارو و درمان سازمان دامپزشکی اظهار داشت: برمبنای پیش بینی ها تا سال ۱۴۰۴ این است که ۲۰ تا ۲۵ درصد ارزش ریالی بازار داروها در صنعت دام، طیور و زنبور عسل به گیاهان دارویی اختصاص پیدا کند که برای رسیدن به آن نیاز به فعالیت زیادی است. با عنایت به تحریم ها تمرکز ما بر روی استفاده از توانمندی های داخلی است و تا چند سال آینده اساسا شاهد موفقیت ها و خبرهای خوشی از این حوزه هستیم.
مدیر کل دفتر دارو و درمان سازمان دامپزشکی همین طور عنوان کرد: در این عرصه پیش از سال ۹۲ برمبنای داروهای شیمیایی بررسی ها انجام می شد اما بعد از آن با عنایت به سند ملی گیاهان دارویی فعالیت ها در این عرصه ارتقا یافت. البته برای حمایت ها از این حوزه اولویت هایی نیز وجود دارد که می توان به فرموله شدن دارو برای اولین بار در کشور و انتقال کامل فناوری به داخل اشاره نمود. ما با تمام توان از تولیدات داخلی حمایت می نماییم و در این زمینه تا کنون ۴۸ پروانه ساخت داروهای گیاهی صادر گردیده است.

منبع: