دستاورد محققان دانشگاه تهران ؛ کاهش ۹۵ درصدی مصرف آب از راه ساخت کارخانه گیاهی

به گزارش نیوزتل پژوهشگران دانشگاه تهران موفق به ساخت کارخانه گیاهی با کاهش ۹۵ درصدی مصرف آب و افزایش ۱۲ برابری مقدار محصول شدند.

به گزارش نیوزتل به نقل از مهر، پژوهشگران پردیس ابوریحان دانشگاه تهران با همکاری دانشمندان روسی، چینی و هلندی، موفق به ساخت کارخانه گیاهی با کاهش ۹۵ درصدی مصرف آب و افزایش ۱۲ برابری مقدار محصول شدند.
طی تحقیقات گسترده در چند سال گذشته روی استفاده از جنبه های علمی و کاربردی استفاده از نور مصنوعی، تیم تحقیقاتی به سرپرستی دکتر ساسان علی نیائی فرد و دستیاری مهدی سیف، فرداد دیداران و محمدرضا خرم، دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران، موفق به ساخت چندین نمونه کاربردی تمام اتوماتیک کارخانه گیاهی در آزمایشگاه فتوسنتز و واکنش های نوری گروه باغبانی پردیس ابوریحان شدند.
در سیستم بوجود آمده احتیاج به نیروی کار جهت پرورش گیاه کاهش یافته و مقدار مصرف آب به ازای محصول تولیدی در حدود ۹۵ درصد کاسته می شود.
محصول تولیدی در این سیستم عاری از آفات و بیماری ها بوده و می تواند بدون عملیات اضافی به مراکز فروشگاهی و یا شرکت های بسته بندی محصولات انتقال یابد.
مقدار تولید در این سیستم حداقل ۱۲ برابر کشت های رایج و روش کشت به صورت هیدروپونیک و شامل بازچرخ کامل محلول غذایی است. این سیستم تولیدی در محیط کاملاً بسته است و نور مورد نیاز برای تولید گیاه توسط لامپ های ال ای دی تأمین می شود.
با توجه به خصوصیت های این روش تولید، تیم تحقیقاتی پروژه حاضر امیدوار است که در صورت گسترش استفاده از سیستم مذکور تحولی شگرف در زمینه معضل مصرف آب در کشاورزی سنتی کشور حاصل شود.