کارگاه مشترک ایران و چین در حوزه دانش اعتیاد برگزار می گردد

نیوزتل: کارگاهی در حوزه دانش اعتیاد با هدف توسعه و گسترش همکاریهای بین المللی در بین کشورهای آسیایی انجام می شود.
به گزارش نیوزتل به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، به منظور تعمیق و توسعه همکاری ها میان مراکز علمی و تحقیقاتی ایران و چین و در اجرای طرح های مشترک پژوهشی میان پژوهشگران دو کشور، اولین کارگاه مشترک ایران و چین در حوزه دانش اعتیاد، اواخر مرداد ماه سال جاری در تهران انجام می شود. عباس حق پرست دبیر انجمن علوم اعصاب ایران اظهار داشت: این کارگاه تخصصی مشترک میان پژوهشگران و اساتید ایرانی و چینی در امتداد توسعه و گسترش همکاریهای بین المللی در بین کشورهای آسیایی بر پا می شود. وی افزود: فراهم آوردن زمینه های تقویت تحقیقات مشترک ترجمانی بالینی و پایه میان پژوهشکده روانشناسی چین وابسته به فرهنگستان علوم این کشور و مراکز علمی و تحقیقاتی کشورمان از اهداف برگزاری اولین کارگاه مشترک دو کشور در حوزه دانش اعتیاد است. حق پرست عنوان کرد: این کارگاه مشترک با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی و فناوری، صندوق پشتیبانی از پژوهشگران و فناوران کشور و فرهنگستان علوم چین توسط انجمن علوم اعصاب ایران در تهران انجام می شود. بگفته دبیر انجمن علوم اعصاب ایران، درچارچوب سیاست های برنامه ریزی شده، این انجمن تلاش دارد تا دامنه اجرای طرح های مشترک پژوهشی میان پژوهشگران و اساتید برجسته دو کشور گسترش یابد و زمینه برای بسط همکاریهای دوجانبه در عرصه های علمی و تخصصی هر چه بیشتر تقویت شود. حق پرست اشاره کرد: این کارگاه تخصصی بین المللی درحوزه دانش اعتیاد با حمایت و همکاری چندین مرکز علمی و دانشگاهی دیگر همچون آزمایشگاه نقشه برداری مغز، دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی و تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه تهران، دانشگاه فردوسی مشهد و پژوهشکده لیزر و پلاسمای دانشگاه شهید بهشتی به مدت سه روز از بیست و پنجم مرداد ماه در تهران انجام می شود. وی اشاره کرد: در این کارگاه، سیزده تن از اساتید و پژوهشگران برجسته علوم پایه و بالینی ایران و چین آخرین یافته ها و اطلاعات خود در حوزه دانش اعتیاد را به اشتراک می گذارند و در جریان آن زمینه اجرای طرح های مشترک تحقیقاتی با تشکیل میزگردهای تخصصی نیز مورد بررسی و تبادل نظر قرار می گیرد.

منبع: