رونمایی از پایگاه های اطلاعات دانش ایران و اصطلاح نامه های علمی

نیوزتل: پایگاه های اطلاعات دانش ایران: مشارکت ایرانی ها در دانش جهان و اصطلاح نامه های علمی و فنی با حضور معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم رونمایی می شود.

به گزارش نیوزتل به نقل از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، مراسم رونمایی از پایگاه های اطلاعات «دا» (دانش ایران: مشارکت ایرانی ها در دانش جهان) و «اصطلاح نامه های علمی و فنی» با حضور مسعود برومند، معاون پژوهش و فناوری و دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، دوشنبه ۲۴ تیرماه ۱۳۹۸، در ایرانداک انجام خواهد شد.
«دانش ایران: مشارکت ایرانی ها در دانش جهان» از گزارش های کلیدی تحلیلی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) است که ۳۰ سنجه کلیدی را درباره انتشارات ایرانی ها در نمایه نامه های «واس» و «اسکوپوس» پایش می کند. «دانش ایران» تنها گزارش تحلیلی است که داده های نمایه نامه های «واس» و «اسکوپوس» را در هم می آمیزد و بعد از حذف هم پوشانی ها به پایش این سنجه ها می پردازد.
سنجه هایی که در سامانه «دانش ایران» آمده اند در پنج گروه دسته بندی شده اند: آمار انتشارات علمی، مشارکت علمی مؤسسه ها، مشارکت علمی ایران در جهان، نسبت انتشارات علمی به شاخص هایی همانند «جی. دی. پی» و «بودجه تحقیق و توسعه»، و تأثیر انتشارت علمی برای تحلیل انتشارت علمی ایران، نام نزدیک به شش هزار مؤسسه بررسی و یک دست شده اند. انجام این کار درباره برخی مؤسسه ها که نامشان به ۴۰ شکل متفاوت نوشته می شود لازم است. سامانه «دانش ایران» دربردارنده داده های تحلیلی سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ میلادی است.
همچنین اصطلاح نامه گنجینه ای از واژه هاست که افزون بر نظم الفبایی مانند فرهنگ ها، دارای سامانِ شبکه ای و مفهومی میان واژه های یک یا چند رشته از دانش بشری است. این سامانِ مفهومی با چند گونه پیوند میان واژه ها؛ در سازمان دهی و بازیابی اطلاعات، واکاوی اطلاعات و علم سنجی، برنامه ریزی آموزشی، و مانند آنها کاربردهای بسیار دارد و در ساخت آنتولوژی (هستان شناسی) به مثابه ابزاری برای وب معنایی، پیش نیازی کلیدی و بی مثال است. در اصطلاح نامه ها، واژه ها ساختار می یابند و مفهوم ها با اصطلاح ها بیان و به شکلی چیده می شوند که پیوند میان آنها، آشکار و روشن و اصطلاح های مرجح با سرمدخل هایی برای مترادف ها یا شبه مترادف ها همراه باشند.

منبع: