ابرلوله پاکسازی اقیانوس مجددا شروع به کار کرد

نیوزتل: طرح پاکسازی اقیانوس ها که مبتنی بر استفاده از ابرلوله ای خاص به منظور جمع آوری زباله ها از اقیانوس های مختلف است پس از مدتی وقفه مجدداً شروع به کار می کند.
به گزارش نیوزتل به نقل از نیواطلس، طی این مدت سیستم جمع آوری زباله سیستم لوله کشی مذکور ارتقا یافت و گروه سازنده موانعی را که بر سر راه شناور شدن پایدار و مناسب لوله های مذکور بر سطح آب اقیانوس وجود داشت، برطرف کردند. این سیستم که به منظور طراحی زباله های پلاستیکی طراحی شده، نخستین بار در اکتبر سال قبل نصب گردید. طول این سیستم لوله کشی یو شکل ۶۰۰ متر است و از تلفیقی از جریان آب اقیانوس و باد و نیز یک سیستم مکش برای جذب زباله های پلاستیکی استفاده می نماید. پس از تکمیل ظرفیت این سیستم توسط کشتی به ساحل برده شده و زباله های آن تخلیه می شود.
مهم ترین نقطه ضعف اصلاح شده سیستم مورد اشاره افزایش سرعت جذب و حرکت آن به منظور شکار زباله ها و بلعیدن آنها بوده است. از همین رو تغییراتی در طراحی لوله کشی سیستم مورد اشاره به عمل آمده و مقرر است پس از انجام آزمایش هایی استفاده از آن مجدداً آغاز شود. اگر به روزرسانی های تازه هم روند جذب زباله توسط این سیستم را اصلاح نکند، برای افزایش سرعت جابجایی آن از یک چتر نجات بزرگ که به دو سوی این لوله یو شکل متصل می شود، استفاده می گردد. سیستم مورد اشاره مقرر است برای جمع آوری زباله های اقیانوس آرام به کار گرفته شود که برمبنای برآوردها مقدار زباله پلاستیکی موجود در آن به اندازه مساحت کشور فرانسه (۱.۶ میلیون کیلومتر مربع) است.

منبع: