استفاده فیس بوک از هوش مصنوعی برای جلوگیری از بیماری ها

به گزارش نیوزتل فیس بوک نقشه های جمعیتی بسیار دقیقی را برای کمک به سازمان های بهداشتی، محققان و دانشگاه ها برای جلوگیری از شیوع بیماری ها و اجرای برنامه های بهداشت عمومی تهیه کرده است.
به گزارش نیوزتل به نقل از ایسنا و به نقل از انگجت، این شرکت روی تراکم جمعیت با برآوردهای جمعیت شناختی، نحوه حرکت مردم و پوشش شبکه تمرکز دارد.
فیس بوک می گوید این نقشه ها می توانند به سازمان های بهداشتی کمک کنند تا بهتر بتوانند چگونگی مقابله با شیوع بیماری ها و توزیع منابع را شناسایی کنند، چونکه آنها اطلاعات مفیدی راجع به محل زندگی افراد و حرکت و ارتباطات آنها در اختیار قرار می دهند.
گروه هایی مانند صلیب سرخ آمریکا از این نقشه ها برای تعیین مناطقی که مردم بیشتر متمرکز هستند و تأسیس کمپین های اطلاع رسانی بهداشتی همچون در مناطق دورافتاده استفاده می نماید.
فیس بوک می گوید از اطلاعات شبکه اجتماعی فیس بوک برای تهیه نقشه های تراکم جمعیت استفاده نکرده است، بلکه با استفاده از تصاویر ماهواره ای و داده های سرشماری و استفاده از هوش مصنوعی به این نقشه ها رسیده است که ۳ برابر دقیق تر از هر منبع دیگری است.
نقشه های جمعیتی برآوردهای مربوط به تعداد افرادی که در مناطقی به وسعت ۳۰ متری زندگی می کنند، شامل شناسایی کودکان و زنان آبستن است.

این نقشه های دقیق جمعیتی می توانند به سازمان های بهداشتی در جلوگیری از شیوع بیماری ها کمک کنند، به صورتی که آنها بتوانند بر مبنای آن آماده شوند.
در عین حال، نقشه های پوشش شبکه به صورت زنده امکان دارد به سازمان ها کمک نماید که مکان هایی را که می توانند با استفاده از پیامرسان های آنلاین با افراد ارتباط برقرار کنند، شناسایی کنند.
فیس بوک به این علت توانست این نقشه ها را تهیه نماید که اغلب افرادی که از شبکه های اجتماعی در تلفن هایشان استفاده می نمایند به شبکه های داده سلولی متصل می شوند.
این پروژه از همکاری قبلی فیس بوک با دانشگاه کلمبیا برای تهیه نقشه های جمعیتی مفصل برای پروژه های ارتباطی نشأت می گیرد و الان این نقشه های تراکم جمعیت در دسترس عموم هستند.