دوربین های شهری مسکو به فناوری تشخیص چهره مجهز می شوند

نیوزتل: مقامات مسکو قصد دارند برای شناسایی مجرمان، نوعی فناوری تشخیص چهره با قابلیت ارزیابی رفتار انسان ها را به کار گیرند.
به گزارش نیوزتل به نقل از ایسنا و به نقل از دیفنس وان، مقامات شهر مسکو تصمیم دارند دوربین های سراسر این شهر را به برنامه های تشخیص چهره مجهز کنند.
مقامات مسکو امسال اعلام نمودند که این شهر نیز به جمع شهرهایی خواهد پیوست که برنامه های تشخیص چهره مبتنی بر هوش مصنوعی در آنها اجرا می شوند.
هم اکنون بیشتر از ۱۶۰ هزار دوربین، ساکنان این شهر را در خیابان ها و اتوبان ها مورد بررسی قرار می دهند و این، فرصتی برای شرکت های هوش مصنوعی روسیه شده تا با یکدیگر به رقابت بپردازند. این اقدام مقامات مسکو، پیشرفت افراد فعال در حوزه هوش مصنوعی و اعتماد دولت به این فناوری را نشان داده است.
هدف مقامات مسکو این است که سیستم تشخیص چهره را ابتدا برای پیش گیری از وقوع جرم و مقابله با آن به کار گیرند. در این برنامه جدید، ویدئوهای همه دوربین های متصل به اینترنت مورد بررسی قرار می گیرند و چهره افراد شناسایی و در مجموعه داده ها ذخیره می شوند. سپس تصویر شخص مورد نظر، از پایگاه داده جدا و در سیستم بارگذاری می شود تا سابقه او بررسی شود. این برنامه نشان داده است که تصویر شخص مورد نظر، چه زمانی و با کدام دوربین ها ثبت شده است. همین طور امکان بررسی زمان و مکان آخرین حضور شخص با کمک تحلیل فیلم دوربین ها وجود دارد.
نیروهای پلیس با کمک این برنامه می توانند یک تصویر را در پایگاه داده بارگذاری کنند تا شخص مورد نظر مشخص شود اما عملکرد این سیستم، بیشتر از انطباق تصویر است. این سیستم می تواند تحلیل هایی را نیز برای شناسایی الگوهای رفتاری انسان عرضه نماید. پژوهشگران می توانند این سیستم را طوری آموزش دهند که بتواند مجموعه بزرگی از افراد را برای شناسایی یک شخص خاص با عنایت به واکنش های خاص او جستجو کند. برای مثال، اگر شخصی بازوهای خودرا به سرعت حرکت دهد، بدود و یا به یک شیء مشابه سلاح چنگ بزند، سیستم او را مورد بررسی قرار می دهد تا از بروز خطرات احتمالی پیشگیری کند. در نتیجه می توان اظهار داشت که این سیستم علاوه بر تصویر افراد، رفتار آنها را نیز مورد بررسی قرار می دهد.

منبع: