شناسایی مجرمان با کمک پایگاه داده مبتنی بر هوش مصنوعی

نیوزتل: پژوهشگران آمریکایی در نظر دارند تا با کمک هوش مصنوعی، پایگاه داده گسترده ای را برای شناسایی مجرمان عرضه کنند.
به گزارش نیوزتل به نقل از ایسنا و به نقل از دیفنس وان، پژوهشگران “جامعه اطلاعاتی آمریکا”(IC) در جستجوی پایگاه داده ای هستند که بتواند به آنها در آموزش کامپیوتر ها کمک نماید. آنها قصد دارند با استفاده از این پایگاه داده، الگوریتم های کامپیوتری را طوری آموزش دهند که بتواند انسان ها را در شبکه های گسترده نظارت تصویری ردیابی کند.
در این پژوهش، باید گروه هایی حضور داشته باشند تا مجموعه داده های بهتری برای آموزش الگوریتم های بینش کامپیوتری عرضه کنند که بتواند افراد را هنگام حرکت در محیط های شهری بررسی کند. داده های آموزش داده شده می توانند توانایی این فناوری را در بررسی تصاویر دوربین های امنیتی بهبود بخشند و به ردیابی و شناسایی بهتر افراد مورد نظر کمک کنند.
بینش کامپیوتری، نوعی از هوش مصنوعی است که به کامپیوتر امکان می دهد تا تصاویر و فیلم ها را تحلیل کند. هم اکنون خیلی از سازمان های امنیت عمومی جهت بررسی جرم های گوناگون، زیرساخت ها و رویدادهای مهم و همین طور شناسایی تروریست ها، از این فنآوری استفاده می نمایند.

داده هایی که هم اکنون برای آموزش الگوریتم های کامپیوتری به کار می روند، آنقدر کم هستند که توانایی کامپیوتر را باز در جهان واقعی محدود می کنند. هدف از نمایش پایگاه داده جدید این است که پروسه آموزش کامپیوتر بهبود یابد و سیستم بینش کامپیوتری بتواند تصویر دوربین را در یک حوزه جغرافیایی گسترده بررسی کند.

منبع: