نیوزتل: فیسبوک از یک شرکت در کره جنوبی شکایت کرده و ادعا می کند این شرکت با ۳۰ اپلیکیشن مختلف اطلاعات کاربران این شبکه اجتماعی را استخراج کرده تا در اختیار مشتریان بازاریابی خود قرار دهد.
به گزارش نیوزتل به نقل از تلگراف، فیسبوک از یک شرکت در کره جنوبی شکایت کرده است و ادعا می کند این شرکت اطلاعات کاربران را جمع آوری و برای برنامه های بازاریابی بهره برده است. این شبکه اجتماعی شرکت Rankwave در سئول را متهم کرده با استفاده از ۳۰ اپلیکیشن مختلف اطلاعاتی از فیسبوک به ارزش ۹.۸ میلیون دلار را استخراج کرده تا آنها را در اختیار مشتریان تبلیغاتی و بازاریابی خود قرار دهد. هم اکنون Rankwave از همکاری با فیسبوک برای اجرای تحقیقات درباره روش های فعالیت خود اجتناب کرده است. در نتیجه فیسبوک اعلام نمود تمام اپلیکیشن های این شرکت معلق شده اند. این رویداد تا حدودی مشابه نشت اطلاعات کاربران در رسوایی کمبریج آنالایتیکا است. در رسوایی کمبریج آنالایتیکا مشاوران سیاسی با استفاده از یک پرسشنامه شخصیتی اطلاعاتی از ۸۷ میلیون کاربر را بدون اطلاع آنان جمع آوری کردند. از جانب دیگر، بعد از آنکه فیسبوک محدودیت های جدیدی روی شیوه عملکرد اپلیکیشن ها و شرکت های طرف سوم وضع کرد، این اولین دفعه است که شرکت چنین اقدامی را انجام می دهد. قبل از این فیسبوک اپلیکیشن هایی که قوانینش را نقض می کردند، فقط معلق می کرد. بهرحال Rankwave یک شرکت بازاریابی است که ادعا می کند با غربال و تحلیل اطلاعات میلیون ها کاربر شبکه های اجتماعی فعالیت ها و دیدگاه های آنان را برای مشتریان خود رصد می کند. جالب آنکه اپلیکیشنRankwave هم از کاربران می خواهد تا با مشخصات حساب کاربری فیسبوک خود وارد شوند تا قدرت تأثیرگذاری اجتماعی آنان را ارزیابی کند.